Hare Majesteit de Koningin verricht vrijdagmiddag 27 mei in Breda de officiële openingshandeling van een aantal vernieuwde klinische en poliklinische afdelingen van het Amphia Ziekenhuis. De opening markeert hiermee de totstandkoming van een groot topklinisch opleidingsziekenhuis.

Het Amphia Ziekenhuis is vier jaar geleden ontstaan uit een fusie van drie ziekenhuizen in Breda en Oosterhout. Het ziekenhuis bestaat uit drie locaties die herkenbaar zijn aan een eigen profiel en een specifiek aanbod van zorgvoorzieningen. Die locatieprofielen zijn gebaseerd op een duidelijke scheiding tussen de verschillende groepen patiënten in een ziekenhuis. Het Amphia Ziekenhuis als geheel kan daardoor zowel patiënten met alledaagse als met bijzondere aandoeningen zo dicht mogelijk bij huis de beste zorg aanbieden. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele wensen, behoeften en omstandigheden van patiënten.

De locatie Langendijk Breda wordt het centrum van de zorg voor chronische patiënten en heeft als zwaartepunt de totale zorg voor vrouwen en kinderen. De locatie Molengracht Breda heeft als zwaartepunt het hart- en interventiecentrum en zal zich verder concentreren op de zorg voor patiënten met acute gezondheidsproblemen en patiënten met ernstige aandoeningen die een zware operatie of behandeling moeten ondergaan. De locatie Pasteurlaan Oosterhout zal uitgroeien tot een Zorginnovatief Centrum voor patiënten die naar het ziekenhuis komen voor een meer eenvoudige en goed planbare ingreep of behandeling.

Met 40.000 ziekenhuisopnames, 32.000 dagbehandelingen en 625.000 polikliniekbezoeken per jaar is Amphia het grootste algemene ziekenhuis van Nederland.

bron:RVD