Hare Majesteit de Koningin reikt donderdag
7 juni in Paleis Noordeinde de Zilveren Anjers van het Prins
Bernhard Cultuurfonds uit. Dit jaar is de onderscheiding toegekend
aan Piet Bos, Klaas Bruinsma en Mart Groentjes. De Zilveren Anjer
wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan personen die zich
vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of het
natuurbehoud in Nederland of de Nederlandse Antillen en Aruba. Tot
zijn overlijden in 2005 heeft Prins Bernhard de onderscheidingen
elk jaar persoonlijk uitgereikt. In 2006 heeft Koningin Beatrix
deze taak overgenomen.

Piet Bos ('Opera Pietje', Amsterdam
1936) uit Amsterdam

Piet Bos heeft zich zijn hele leven in
woord en daad verdienstelijk gemaakt voor de operacultuur in
Nederland. Eerst alleen in de Amsterdamse Jordaan, naderhand in
heel Amsterdam en later in half Nederland maakte hij naam als
dé ambassadeur van opera en belcanto. In 1970 begon Opera
Pietje als etherpiraat zijn favoriete aria's te draaien. Door zijn
kennis en bevlogenheid bereikte hij steeds meer luisteraars. In
1984 kreeg hij bij Stad Radio Amsterdam, later Radio Noord-Holland,
zijn eigen programma. 'Met Opera Pietje geniet je' is dan ook al
ruim twintig jaar een gevleugelde uitdrukking.

Klaas Bruinsma (Easterein, 1931) uit
Drachten

Klaas Bruinsma heeft een diepe liefde voor
Fryslân en de Friese taal. Al op het

gymnasium sloot hij zich aan bij de Fries
Nationale Jongeren, waarbij 'nationale' moet worden vertaald als
erkenning van Fryslân, met zijn eigen taal en cultuur. In
zijn gymnasiumjaren begon Bruinsma met het vertalen van Homerus in
het Fries. Elke dag 50 regels, behalve op zondag. Homerus in het
Fries werd zijn levenswerk. In 2004 verschenen de Ilias en de
Odyssee, 28.000 regels op duizend pagina's. Het werk van Klaas
Bruinsma als Friese literaire vertaler is van groot belang voor het
Friese erfgoed en de Friese cultuur, in het bijzonder de Friese
letteren. Deze Klaas Bruinsma is niet verwand aan de Klaas Bruinsma
die bekend werd door de TV programma's van Peter R. de Vries.

Mart Groentjes (Alkmaar, 1937) uit Bergen
NH

Mart Groentjes is sinds de oprichting in
1988 van de Boerderijenstichting Noord-Holland 'Vriend van de
Stolp' de centrale figuur. Hij zet zich al decennia lang
onvermoeibaar in voor het behoud van de voor het Noord-Hollandse
landschap zo karakteristieke stolp. Hij geeft jaarlijks tientallen
lezingen, verzorgt de nieuwsbrief, organiseert stolpenexcursies en
geeft cursussen over de stolp, die onder andere worden gevolgd door
ambtenaren van bouw- en woningtoezicht, leden van
welstandscommissies en landbouwers. Mart Groentjes is het gezicht
van de Noord-Hollandse stolp.

bron:Stichting Prins Bernhard
cultuurfonds