Hare Majesteit de Koningin slaat donderdag 28 april 2005 de eerste munt ter gelegenheid van het 25-jarig Regeringsjubileum. De ceremonie van de eerste slag zal plaatsvinden bij de Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht. De munt, met een nominale waarde van 10 euro, is een wettig betaalmiddel in Nederland en kan dus worden gebruikt in het reguliere betalingsverkeer. De zilveren munt is ontworpen door Germaine Kruip in opdracht van de staatssecretaris van Financiën.

Als basis voor het ontwerp heeft de ontwerpster het exacte moment van de eedaflegging van de Koningin op 30 april 1980 uitgekozen. Op de voorzijde staat de Koningin gefotografeerd van rechts, haar profiel wijzend naar links. Het beeld op de achterzijde is op exact datzelfde moment gefotografeerd, alleen dan van links. Wanneer men de munt in de hand omkeert van de ene naar de andere kant, draait men als het ware om dit historische moment heen. Als de munt in de hand draait, om het moment van de eedaflegging heen, staat in diezelfde beweging dwars over de munt te lezen: 'Wij zijn samen à©à©n'. Die zin is een verwijzing naar de munt zelf, waarin twee beelden à©à©n moment vormen. Tegelijkertijd verwijst het naar de functie van de Koningin als symbool van eenheid.

De munt wordt in een maximale oplage van een miljoen stuks geslagen en is vanaf 29 april verkrijgbaar bij de postkantoren en bij de Koninklijke Nederlandse Munt.

De officiële viering wordt gedurende het jaar gecoà¶rdineerd door het Nationaal Comità© Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix. De festiviteiten zijn zowel inhoudelijk al feestelijk van aard en worden georganiseerd voor, door en met de Nederlandse bevolking. Het Nationaal Comità© hanteert steeds de volgende uitgangspunten: de waardering voor de wijze waarop de Koningin haar ambt vervult, aandacht voor de rijkdom van de Nederlandse samenleving in haar verscheidenheid en hernieuwd bewustzijn van ons staatsbestel.
 

bron:RVD