Als er à©à©n dag is waarop je kan zien wat Nederlandse folklore betekent, dan is het koninginnedag. Deze dag groeide tijdens de regering van de huidige vorstin uit van een kleinschalige gebeurtenis tot een nationaal volksfeest. Koninginnedag is de gelegenheid waarbij je oude à©n nieuwe folklore kunt aanschouwen. En dan gaat het niet alleen om oud vermaak zoals koekhappen of zaklopen. Het gaat ook om sporten en spelen, dans en muziek in al zijn verschijningsvormen en om het naspelen van gebeurtenissen uit het verleden. Met folklore beleef je het verleden aan den lijve. 

Nederland kent een uitgebreid verenigingsleven dat zich voor folklore inzet. Om deze folklore voor iedereen zichtbaar te maken en om de vele folklorebeoefenaars in het zonnetje te zetten, heeft het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 2005 uitgeroepen tot het Jaar van de Folklore. Het motto is: folklore is onvoltooid verleden tijd. Daarmee laten we zien dat folklore gebaseerd is op gewoontes en gebruiken uit het verleden, maar dat het zich ook voortdurend ontwikkelt.  
 
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur wordt bijgestaan door sleutelorganisaties uit de folklorewereld. Zij zijn de verbindende schakel naar de beoefenaars van folklore. Inmiddels hebben ruim tweehonderd deelnemers hun medewerking aan het Jaar van de Folklore toegezegd. Hun activiteiten staan op www.jaarvandefolklore.nl, een website die als nationale folklore-agenda fungeert. Nederland kent veel folklore, maar dat was voor het grote publiek nauwelijks zichtbaar.  
 
Initiatiefnemer van het Jaar van de Folklore Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, is niet ontevreden. 'De belangstelling voor het Jaar van de Folklore gaat iedere verwachting te boven. Dagelijks melden zich nieuwe deelnemers aan, die willen laten zien hoe mooi en boeiend folklore is. Zij vinden folklore de moeite van het bewaren waard. Het Nederlandse culturele erfgoed vind je niet alleen in de musea, erfgoed vind je ook in de hoofden van mensen. Folklore hoort daarom onlosmakelijk tot ons culturele erfgoed'.    
 
Hoewel de eerste tientallen folklore-manifestaties al hebben plaatsgevonden, is de officiële aftrap op zaterdag 14 mei in Terneuzen. Op die dag verricht de commissaris van de koningin in Zeeland tijdens het Folkart Festival de openingshandeling van het Jaar van de Folklore. Het thema is die dag 'Nederlandse streekdrachten'. Uit het hele land komen folkloreverenigingen in dracht om tekst en uitleg te geven over hun kleding. Andere hoogtepunten van het themajaar staan gepland tot aan de Nationale Volkscultuurdag op 22 oktober in Utrecht, de officiële afsluiting van het Jaar van de Folklore waar vertegenwoordigers uit alle folklorerichting acte de prà©sence geven.  
 
Een aantal van die hoogtepunten in het Jaar van de Folklore. Zaterdag 4 juni komen honderden folkloredansers en muzikanten uit alle hoeken van het land naar het Nederlands Openluchtmuseum, waar zij optredens verzorgen en demonstraties geven. Het eerste weekend van juli staat de Utrechtse binnenstad in het teken van volksgeneeskunde. Middeleeuwse alchemisten, 17e eeuwse tandartsen en artsen uit de 20ste eeuwse oorlogen laten zien hoe betrekkelijk het begrip 'gezondheid' is. Op 18 september komen ruim honderd reuzen en hun begeleiders naar Oisterwijk om samen met mirlitonfanfares, gildes en dansgroepen in optocht door de stad te lopen. Het Jaar van de Folklore biedt voor elk wat wils!  
 
bron:Nederlands Centrum Volkscultuur