De feestelijkheden rond het jubileum beginnen officieel op 29 april met een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, waar een nationaal aandenken wordt onthuld, een glas-in-lood raam van Marc Mulders. Aansluitend biedt de gemeente Amsterdam de Koningin en het publiek een concert aan op de Dam.

Koninginnedag, 30 april, wordt geopend met een jubileumbijeenkomst van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in de Ridderzaal, in aanwezigheid van de Koningin. s Middags vieren de Koningin en haar familie het koninginnedagfeest mee in Scheveningen en s avonds zijn zij aanwezig bij een muzikaal feestprogramma op het Malieveld.

Hare Majesteit de Koningin brengt dit jaar ter gelegenheid van haar 25-jarig ambtsjubileum een bezoek aan alle provincies.

bron:Rijksvoorlichtingsdienst