Hare Majesteit de Koningin en leden van de
Koninklijke familie vieren maandag 30 april Koninginnedag mee in de
provincie Noord-Brabant, achtereenvolgens in Woudrichem en
‘s-Hertogenbosch. Zij doen dit op uitnodiging van de
burgemeesters van deze twee steden. Dit maakten de Commissaris van
de Koningin, mevrouw J.R.H. Maij-Weggen, en de beide burgemeesters,
respectievelijk F.A. Petter en A.G.J.M. Rombouts, op 5 januari
bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Woudrichem.

Het middeleeuwse vestingstadje Woudrichem
en acht kerkdorpen in het polderlandschap van het Land van Heusden
en Altena vormen sinds 1973 de Brabantse gemeente Woudrichem, met
14.000 inwoners. De vesting ligt aan de Maas en de Waal. Woudrichem
was aan de zuidflank van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden een belangrijke Hollandse grensvesting en is sinds eind
zestiende eeuw omgeven door een karakteristieke vijfhoekige
verdedigingsgordel van dikke muren, grachten en hoge wallen. Binnen
de vesting en daarbuiten zijn veel monumentale panden bewaard
gebleven die getuigen van Woudrichems historische betekenis. De
dorpen hebben een bloeiend verenigingsleven. De Oranjeverenigingen
uit alle dorpen organiseren samen met de gemeente de festiviteiten
rond de ontvangst van het koninklijk bezoek.

‘s-Hertogenbosch, met 134.700
inwoners, is de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. De stad
is in 1185 gesticht door Hertog Hendrik van Brabant als
grensvesting bij de samenvloeiing van de riviertjes de Dommel en de
Aa. ‘s-Hertogenbosch heeft een sterk cultuurhistorisch
fundament, waarbij de Sint-Janskathedraal, de Binnendieze, de
vesting en 500 monumenten gezichtsbepalend zijn. Nieuwe stadsdelen
zijn voorzien van vernieuwende, hoogstaande architectuur. Zakelijk
ligt het accent op dienstverlening, bestuur en handel. De Stichting
Koninginnemarkt ‘s-Hertogenbosch organiseert jaarlijks de
activiteiten op Koninginnedag in de binnenstad. De gemeente
‘s-Hertogenbosch coördineert dit jaar de organisatie van
het koninklijk bezoek en - samen met de Stichting - de
festiviteiten.

Het is de vierde keer dat de Koningin en
haar familieleden de Koninginnedagviering bijwonen in
Noord-Brabant. In 1981 bezochten zij Breda, in 1986 Deurne en in
1996 Bergen op Zoom.

bron:RVD