De pogingen van de politie in Amsterdam om rond Koninginnedag openstaande boetes te innen en achterstallige straffen alsnog uit te delen is een groot succes geworden.

In de periode van 14 april tot en met 30 april zijn gerichte controles gehouden met het doel gesignaleerden te bewegen hun boetes te betalen of hun straf uit te zitten. Onder deze gesignaleerden bevonden zich veel veelplegers. Een flink aantal van hen heeft Koninginnedag achter slot en grendel doorgebracht.

De controles hebben de volgende resultaten opgeleverd:

90.258,64 euro aan openstaande boetes geïnd.

337 personen (waaronder 126 veelplegers) aangehouden,

die samen nog 5273 dagen gevangenisstraf te goed hadden

De politie blijft de komende tijd de strijd tegen veelplegers aanbinden.

bron:politie Amsterdam-Amstelland