De politie Amsterdam-Amstelland bindt opnieuw de strijd aan met notoire veelplegers, overlastveroorzakers en wanbetalers. Er worden daartoe diverse gerichte controles gehouden. Het is de bedoeling een groot deel van de paar duizend gesignaleerden binnen onze regio (waaronder veel veelplegers) te bewegen hun openstaande boetes te betalen of alsnog hun straf uit te zitten. Degenen die niet tijdig hun schulden vereffenen, lopen grote kans tijdens Koninginnedag achter slot en grendel door te brengen.

De actie begon op 14 april en wordt de komende periode sterk geïntensiveerd. Alle wijkteams binnen de regio doen mee, ondersteund door de RICO (Regionale Incasso, Controle en Opsporing) en het regioproject Veelplegers. Politiemensen gaan met actuele lijsten met daarop gesignaleerde veelplegers, overlastveroorzakers en wanbetalers binnen hun wijkteamgebied op pad om zoveel mogelijk van deze personen op te sporen. Huisbezoeken en gerichte (verkeers)controles, waarbij onder andere de Catch-ken wordt ingezet, maken deel uit van de strategie.

Tot nu toe zijn 168 personen gearresteerd, waaronder 74 veelplegers. Zij zijn samen goed voor een nog openstaande straf van 3389 dagen hechtenis. Daarnaast werd een bedrag van ruim 57.000 euro aan geldboetes geind. Opmerkelijk was dat à©à©n persoon had nog 110 zaken openstaan. Een ander koos eieren voor zijn geld door vanuit Spanje zijn openstaande boetes (2600 euro) te voldoen om zo te voorkomen dat hij bij de grens zou worden opgewacht.

De regiopolitie Amsterdam-Amstelland hoopt via deze actie manier veel van de nog openstaande boetes te innen en notoire veelplegers en overlastveroorzakers hun gerechte straf te laten ondergaan. Daarnaast wil de politie met dit signaal mensen bewegen het niet zover te laten komen. Wie hieraan geen boodschap heeft loopt de kans Koninginnedag achter slot en grendel door te brengen.
 
bron:politie Amsterdam-Amstelland