Topstukken uit 1000 jaar vaderlandse geschiedenis in   

De Verdieping van Nederland 

 
In deze historische Boekenweek is het onmogelijk om niet in de ban te
raken van de Nederlandse geschiedenis. En het feest van de historische
sensatie gaat nog even door! Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van
Oranje opent 30 maart a.s. de tentoonstelling De Verdieping van
Nederland, een gezamenlijke permanente expositie van de Koninklijke
Bibliotheek en het Nationaal Archief over 1000 jaar Nederlandse
geschiedenis, taal en cultuur. Het 'best bewaarde geheim' uit beide
collecties wordt dan eindelijk geopenbaard. De Verdieping van Nederland
is een cultureel hoogtepunt dat niemand mag missen.  
 
Tastbare bewijzen  
Veel Nederlanders weten dat New York ooit van Nederland was, dat Vondel
tot de grootste dichters van de 17e eeuw behoorde en dat Willem van
Oranje is vermoord. Weinig Nederlanders weten echter dat van die
hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis tastbare bewijzen zijn
bewaard. De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief hebben
deze topstukken bijeengebracht in De Verdieping van Nederland. Alles
wat er te zien is, is authentiek. Omdat de inhoud regelmatig wisselt,
blijft het steeds een verrassing wat u op De Verdieping van Nederland
aantreft.   
 
Tipje van de sluier  
Hoe De Verdieping van Nederland er precies uit zal zien en welke
roemruchte geschreven en gedrukte documenten er tentoongesteld worden,
kan iedereen vanaf 31 maart met eigen ogen bekijken. Dan gaan de deuren
van de gratis (!) topstukkenexpositie open voor het publiek. Naast vele
andere topstukken zijn de Beatrijs en de Vrede van Munster te zien,
beide unieke documenten in de vaderlandse geschiedenis:  
 
Beatrijs, een middeleeuwse Marialegende (ca. 1374)
 
De legende van de non Beatrijs geldt als à©à©n van de meesterwerken van
de Middelnederlandse letterkunde. Wat het handschrift zo bijzonder
maakt, is dat uit de Middeleeuwen maar à©à©n versie van de
Beatrijs-legende is overgeleverd, en die maakt deel uit van dit stuk.
De kostbare uitvoering van het handschrift, de goede kwaliteit van het
perkament, het fraaie schrift en de verluchting - vrij ongewoon voor
Middelnederlandse handschriften - doen vermoeden dat het bestemd was
voor een vooraanstaande leek of als intredegeschenk voor een aanstaande
non.  
 
Ratificatie Vrede van Munster (1648)  
De Vrede van Munster kan worden beschouwd als het 'geboortekaartje' van
de Nederlandse Staat. Met dit verdrag komt er niet alleen een eind aan
de Tachtigjarige Oorlog van de Nederlanden tegen Spanje, ook worden de
nieuwe landsgrenzen erdoor bepaald. Een zware negentiende-eeuwse kluis
beschermt het verdrag. De ratificatie, ook wel een bezegeling genoemd,
in het Spaans en in de diplomatieke taal, het Frans, dragen de
handtekening en het zegel van de Spaanse koning Filips IV. Door de
uitwisseling van de documenten heeft het Nationaal Archief de Spaanse
versie. De Nederlandse tegenhanger, ondertekend door vertegenwoordigers
van de zeven gewesten van de Republiek, ligt in Madrid.   

Bron: Koninklijke Bibliotheek