Ds J.L. van der Eijk, predikant Nederlands Hervormde wijkgemeente van De Bergkerk Amersfoort, ontvangt een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester A. van Vliet-Kuiper ter gelegenheid van zijn emeritaat op 22 mei 2005.

Dominee Van der Eijk (62) is vanaf 1970 werkzaam als predikant is de gemeenten Sluiskil, Assen en Amersfoort. Ruim twintig jaar was hij als predikant aan de Bergkerk verbonden. In zijn werkzaamheden laat hij zich kennen als een invoelende, gewetensvolle en zorgvuldige pastor. Zijn specifieke kwaliteiten liggen op het pastorale vlak. Zijn inzet voor Aids-patiënten is hiervoor exemplarisch. Ook slaat ds Van der Eijk nieuwe wegen in. Dat blijkt o.m. uit het contextueel pastoraat van Ivan Boszormenyi-Nagy, een nieuwe gezinstherapeutische richting in het pastoraat. Voor de 'Herberg', een inloopcentrum van maatschappelijke dienstverlening aan asielzoekers en allochtone medemensen, zorgde ds Van der Eijk voor onder meer Nederlandse taallessen.

Ds Van der Eijk is voorzitter van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies. Het platform richt zich op een betere verstandhouding tussen de verschillende (geloofs)gemeenschappen in Amersfoort. Ook op het gebied van kerkdiensten gaat hij innoverend te werk.

Naast zijn reguliere werkzaamheden is hij actief in verschillende nevenfuncties. Zo is en was hij: 1982 - 2000 lid van de Raad van Toezicht van de Stichtingen 'Het Hooge Land' en 'Hullenoord', instelling voor thuislozenzorg en zwakzinnigenzorg 1985 - 1990 afgevaardigde van de Hervormde Gemeente bij het algemeen bestuur van de Raad van Kerken 1988 - heden lid en vanaf 1999 voorzitter van de Raad van Kerken Amersfoort 1992 - heden lid en voorzitter (1999-2002) van de Liturgische Kring van predikanten in de SOW-kerken; 1995 - 2002 voorzitter van de redactie van Contextuele Berichten, het tijdschrift voor contextueel pastoraat. 1998 - heden medeoprichter en voorzitter van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies 2002 - heden voorzitter Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland

Ds Van der Eijk zet zich op bijzondere wijze in voor de samenleving. Hij onderhoudt contacten met andere geloofsinrichtingen en hij is actief op het terrein van de liturgie. Gelet op de aard, uitstraling en de betekenis van de activiteiten is ds Van der Eijk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 
bron:Gemeente Amstersfoort

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular