De oud voorzitter van de 8 October Vereeniging ‘Alkmaar Ontzet’, C.H.P. de Boer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marie van Rossen reikte hem zaterdag 7 oktober 2006 om 12.00 uur de bijhorende versierselen uit. Dat gebeurde in de Grote Sint Laurenskerk waar de oud voorzitter de jaarlijkse Ontzetrede hield.

De heer de Boer ontvangt zijn onderscheiding wegens zijn inzet voor en het aftreden als voorzitter van de 8 October Vereeniging. De heer de Boer is sinds 1985 lid van de vereniging, en werd in 1996 benoemd tot voorzitter. Een belangrijk speerpunt van de heer de Boer was een verbreding van de festiviteiten op 8 oktober. Onder zijn leiding is de vereniging uitgegroeid tot maar liefst 4000 leden (2005) en worden nog elk jaar activiteiten voor jong en oud georganiseerd zoals de grote optocht, de 8 Octoberrede, de taptoe en de zuurkoolmaaltijd.

Stichting Alkmaarse Historische Publicatiën
Vanaf 2000 is de heer de Boer secretaris van de stichting Alkmaarse Historische Publicatiën. Deze stichting stimuleert het historisch onderzoek in Alkmaar en publiceert onderzoeken in de Alkmaarse Historische Reeks. Eind 2006 of begin 2007 komt het geschiedenisboek ‘Gedenkboek Alkmaarse Geschiedenis’, welke mede ontwikkeld is door de heer de Boer, uit. In dit boek wordt 750 jaar stadsgeschiedenis beschreven.

bron:Gemeente Alkmaar