De heer M.H. Kamphuis, burgemeester van Amstelveen, heeft op 20 april 2005 tijdens een in het kader van zijn afscheid gehouden symposium met als onderwerp de vorming van veiligheidsregios, met name in de regio Amsterdam Amstelland en de Meerlanden, uit handen van de commissaris van de Koningin, de heer H.C.J.L. Borghouts een hogere Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering.

De heer Kamphuis was van 1990-1997 burgemeester van Bloemendaal, terwijl hij daarvoor onder meer gemeentesecretaris van Haarlem was. Sinds 1997 is de heer Kamphuis burgemeester van Amstelveen. In zijn functie is hij belast met de portefeuilles algemeen bestuurlijke aangelegenheden, personeel en organisatie, burgerzaken, internationale samenwerking en Europese zaken, communicatie en voorlichting en openbare orde en veiligheid. Daarnaast was hij onder meer lid Beheersdriehoek, voorzitter Voorportaal en lid Regionaal College Politie Amsterdam Amstelland, tevens plaatsvervangend korpsbeheerder, lid van het Dagelijks en Algemeen bestuur van de Regionale Brandweer Amsterdam Amstelland Meerlanden, lid van het Landelijk Burgemeestersberaad GHOR en de Landelijke Agenda Commissie GHOR, lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur GGD-Amstelland Meerlanden, lid van de Begeleidingscommissie Maatrampscenario en vice-voorzitter Landelijk Operationeel Bestuurlijk Overleg C2000. Tevens is hij vanaf 1996 voorzitter van het Algemeen en Dagelijks bestuur van de Stichting en Vereniging Opleidingen en Examens Documentaire Informatievoorziening, waaraan in 2002 toegevoegd werd de Hogeschool Management Documentatie Informatie in Woerden. Tot 2002 was hij eveneens lid van het Comità© van Local and Regional Authorities van de Raad van Europa in Straatsburg en tot 2001 board member ABC Foundation belast met de verdeling van de door het ministerie van Buitenlandse Zaken ter beschikking gestelde middelen.

bron:Provincie Noord-Holland