Op vrijdag 27 april heeft Helma Ton,
burgemeester van Blaricum, Paul de Leeuw benoemd tot Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw. In haar toespraak meldde
burgemeester Ton dat: ‘het Kapittel voor de Civiele Orden bij
de beoordeling van het voorstel in aanmerking heeft genomen dat
betrokkene wordt voorgesteld vanwege zijn bijzondere prestaties als
veelzijdig artiest en televisiemaker, alsmede zijn betekenis voor
de ontwikkeling van het Nederlandse televisieamusement.

Betrokkene heeft zich ontwikkeld tot een
unieke televisiepersoonlijkheid die zich heeft onderscheiden door
zijn creatieve en grensverleggende aanpak waarbij hij de
controverse niet uit de weg is gegaan, maar ook taboes heeft
doorbroken. Hij heeft zich daarbij in het bijzonder sterk gemaakt
voor de emancipatie van homoseksuelen en verstandelijk
gehandicapten. Daarnaast heeft hij zich gemanifesteerd als
succesvol zanger, acteur en auteur. Zowel zijn zangtalent als zijn
tv-programma’s met een sterk vernieuwend en hoog artistiek
niveau, werden meermalen onderscheiden en bekroond. In die zin kan
gesproken worden van bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie van
zeer exceptionele aard. Gelet op het artistieke niveau, de grote
uitstraling en de grote betekenis van zijn prestaties voor de
ontwikkeling van het televisieamusement en de theaterwereld,
adviseert het Kapittel een benoeming tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw bij Algemene Gelegenheid 2007.’

bron:VARA