De heer P.J. Sanders (67) ontving zondag 8 mei uit handen van de burgemeester mr. G.J. de Graaf van Apeldoorn de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats bij het bevrijdingsmonument Polar Bears in Loenen. Loenen en Eerbeek ontvingen op 8 mei hun Engelse bevrijders om gezamenlijk de bevrijding te herdenken van beide dorpen, zestig jaar geleden door het regiment van het 49th West Riding Reconnaissance Regiment.

Vanaf 1983 was de heer Sanders secretaris en later voorzitter van de Commissie Engelse bevrijders. Hij was contactpersoon voor de veteranen, organiseerde de plaatsing van het Engelse kanon - een wrak uit de Tweede Wereldoorlog - en zorgde ervoor dat de veteranen bij de onthulling aanwezig konden zijn. De heer Sanders was aanwezig bij de jaarlijkse veteranenreà¼nie in Londen en woonde tevens de onthulling bij van het Divisie monument in Crochall, een Polar Bear. Hij heeft er onder andere door fondsenwerving voor gezorgd dat in Loenen in 2000 ook een herdenkingsmonument werd onthuld met het opschrift Polar Bears, het embleem van het 49th West Riding Reconnaissance Regiment. Vandaag wordt er voor de laatste maal een reà¼nie georganiseerd voor de veteranen in Loenen.

De heer Sanders was tevens van 1965 tot 1990 voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Eerbeek-Hall-Loenen en actief Rotarylid vanaf 1971.

bron:Gemeente Apeldoorn