Koninklijke Ten Cate realiseert 21% winstgroei in eerste helft 2005Vooruitlopend op de publicatie van de definitieve halfjaarcijfers op 1 september a.s. maakt Koninklijke Ten Cate op basis van voorlopige cijfers bekend dat de nettowinst over de eerste helft van 2005 is toegenomen met 2,6 miljoen euro (+21%) tot 15,0 miljoen euro, bij een omzet van 351 miljoen euro (eerste helft 2004: 303 miljoen euro). De operationele winststijging ligt in lijn met het eerste kwartaal.

Het resultaat op desinvesteringen bedraagt in de eerste helft van 2005 2,0 miljoen euro (2004: 1,8 miljoen euro). De belastingdruk van 33% is ten opzichte van dezelfde periode van 2004 iets toegenomen, maar is ten opzichte van het eerste kwartaal gedaald.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) is met 24 % toegenomen tot 18,7 miljoen euro.
De (vergelijkende) cijfers zijn aangepast op grond van de nieuwe IFRS richtlijnen

Sector Technisch Textiel
Binnen de sector Technisch Textiel is sprake van een zeer goede marktontwikkeling. Ook voor de tweede helft van dit jaar beschikt Ten Cate over een goed gevulde orderpositie. Door de groei op de strategische kernmarkten werd in deze sector een omzettoename gerealiseerd van circa 32 %, waarvan 21% autonoom.

Sector Technische Componenten
Door de lage dollar vindt een versnelde verplaatsing van de productie van printers en copiers uit Europa plaats. De Europese omzetdaling wordt opgevangen door de Ten Cate Enbi vestiging in Noord-Amerika. Reductie van de productiecapaciteit in Europa is echter noodzakelijk. In dit kader is zeer recent besloten de Franse vestiging van Ten Cate Enbi te sluiten, waarmee per saldo ruim [FOUT:.] 1 miljoen kosten gemoeid zullen zijn. Deze kosten zullen in het derde kwartaal in de cijfers worden verwerkt. De ontwikkelingen bij Ten Cate Plasticum verlopen conform de verwachtingen.

bron:KTCComments are closed.
%d bloggers liken dit: