‘Ik roep onze bewindspersonen op om
waar mogelijk en effectief maatregelen te nemen tegen de
zelfverrijking aan de top. En begin er maar mee op de
participatietop volgende week!’, aldus
interim-partijvoorzitter Ruud Koole op het Politiek Forum van
afgelopen zaterdag. Aan de ontslagbescherming voor de mensen voor
wie de PvdA altijd opkomt, de mensen met de lagere en
middeninkomens, mag volgens Koole niet worden getornd.

Ook Wouter Bos haalde in zijn speech de
participatietop aan. ‘De afgelopen dagen leek het af en toe
wel of het om de ontslagtop gaat. Mooi niet, bij ons staat
één ding voorop: hoe krijgen we 200.000 mensen aan
het werk die dat op eigen kracht niet redden’. Bos wees er op
dat het ontslagrecht is in Nederland oneerlijk is verdeeld:
‘Mensen met een laag inkomen en een lage opleiding hebben
veel minder kans om met een ontslagvergoeding naar huis gestuurd te
worden dan mensen met een hoog inkomen en hoge opleiding. Er zijn
goede sociaal-democratische redenen om daar naar te
kijken.’

Het Forum was bijeen om in de ochtend te
praten over het rapport van de Commissie Vreeman. Over het algemeen
konden de Forumleden zich vinden in het rapport van de Commissie.
Voor een aantal punten werd door de Forumleden meer aandacht
gevraagd: het terugbrengen van het ‘clubgevoel’ in de
partij, het goed opleiden en scouten van politieke talenten en het
aanscherpen van het sociaal-democratische profiel van de
partij.

In de middag werd over het beleidsplan van
het kabinet gesproken in verschillende deelsessies met de
bewindspersonen. Frans Timmermans, Staatssecretaris van Europese
Zaken was direct van de Europese Top naar het Politiek Forum
gekomen om de leden te bij te praten over de uitkomsten daarvan.
Koole noemde het verdrag goed verdedigbaar. Ook Bos wil het verdrag
‘voluit verdedigen, niet alleen als vicepremier, maar ook als
PvdA-leider’.

bron:PvdA