Onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar het koopgedrag van 'singles'
(alleenstaanden) op de woningmarkt wijst uit dat deze groep -momenteel
2,4 miljoen groot- mà©à©r moeite heeft met het kopen van een huis dan
'koppels', ofwel mensen met een (vaste) relatie. Aan het onderzoek
deden 333 respondenten mee.
 
 
Singles vinden het moeilijk om de beslissing te nemen over het al dan
niet kopen van een huis. Slechts 42% van de alleenstaanden vindt het
makkelijk tot zeer makkelijk om een koopbeslissing te nemen, tegen 75%
van de mensen met een vaste relatie.  
 
Het is voor singles ook lastiger om de financiering van een huis rond
te krijgen. Door de hoge huizenprijzen hebben mensen met à©à©n modaal
inkomen het moeilijker om een passende hypotheek te vinden dan koppels,
die voor de financiering steeds vaker een beroep kunnen doen op twee
inkomens.   
 
Alleenstaanden ondervinden bovendien meer problemen met het vele werk
dat het kopen van een huis met zich meebrengt. Veel singles zien als
een berg op tegen het zelfstandig zoeken naar het juiste huis, het
vinden van een makelaar en een notaris, het afsluiten van de best
passende hypotheek en het zelf moeten regelen van de verhuizing. 
 
 
Momenteel vormen singles à©à©nderde van het totaal aantal huishoudens in
Nederland. Volgens het Centraal Cultureel Planbureau (SCP) groeit de
groep à©à©npersoonshuishoudens gestaag. Veel jongeren verlaten tussen hun
18e en 29e jaar de ouderlijke woning om zelfstandig te gaan wonen. Veel
mensen tussen de 30 en 49 jaar wonen korte of langere tijd alleen na
het beïndigen van een relatie, of vormen met hun kinderen een
à©à©noudergezin. Door de vergijzing neemt het aantal ouderen toe dat
zelfstandig wil blijven wonen, ook na het overlijden van hun partner.
Op basis van deze demografische ontwikkelingen zijn volgens het SCP de
komende vijftien jaar minstens 900.000 extra woningen nodig. Daarom
pleit Vereniging Eigen Huis voor het verruimen van de woningmarkt. In
de nieuwbouw is het van het grootste belang woningen met een goede
prijs/kwaliteitverhouding te bouwen. Daarnaast is doorstroming van het
lagere naar het hogere segment van levensbelang voor de woningmarkt,
omdat hierdoor meer gunstig geprijsde woningen vrijkomen die geschikt
en betaalbaar zijn voor alleenstaanden.  
 
Het onderzoek naar singles op de woningmarkt staat in het
decembernummer van Eigen Huis Magazine, het maandblad van Vereniging
Eigen Huis. Het volledige rapport staat ook op
www.eigenhuis/actueel/onderzoek  

Bron: Vereniging Eigen Huis