Van de vele innoverende bedrijven die
Nederland telt lopen er enkele qua duurzaamheid voorop: de
Koplopers. Zij worden door de overheid bijgestaan via het
Koplopersloket, dat onderdeel is van de energie transitiedirectie
IPE. Door het loket werken ondernemers en overheid op een nieuwe
manier samen. De staatssecretaris van Economische Zaken mevrouw
Karien van Gennep heeft in het kader van de beurs 'Nederland
Innovatief' kort en krachtig met koplopers gesproken. Dit gesprek
vond plaats in de schone en energiezuinige 'Fluisterbus'; een
ontwikkeling van een van de koplopers: E-traction.

Het koplopersloket gaat uitbreiden en gaat
meer ondernemingen helpen om samen met de overheid als duurzame
partner maatschappelijke probemen weg te nemen. Voorbeelden hiervan
zijn verbetering van de luchtkwaliteit en minder CO2 uitstoot. Het
op meer duurzaamheid gerichte beleid zal daardoor met concrete
oplossingen kunnen worden ingevuld. 'De overheid heeft dit
inmiddels begrepen' volgens Van Gennep. Zij is haar nieuwe rol als
'launching customer' inmiddels aan het vormgeven. Koplopers
verwachten dat zij dit beleid tot in het nieuwe regeerakkoord weet
uit te dragen en dat met name de beschikbaarstelling van
innovatiegelden de transitie naar duurzaam Nederland sterk zal
bevorderen.

bron:Onroerend Groen B.V.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular