(Persbericht) Online winkelen blijft onverminderd populair in Nederland. Onlangs gaf de meest recente Thuiswinkel Markt Monitor nog een groei aan van 10% voor online winkelen in Nederland. Ook voor het komend jaar wordt uitgegaan van een aanzienlijke groei. Voor veel webshop eigenaren biedt dit mooie kansen, maar ook uitdagingen à©n verplichtingen! Een optimaal functionerende webshop is essentieel om mee te delen in het toekomstige succes van online winkelen. Een belangrijke voorwaarde is een consistente koppeling tussen de front- en de backoffice. In de dagelijkse praktijk blijkt dit voor veel webshops een lastige opgave te zijn. Het gevolg is dat veel webshops worden gestuurd op basis van incomplete data. Door deze beperkte informatie komt de performance van de webshop snel in het geding: klanten delen vervolgens hun negatieve ervaringen op internet en binnen social media. Een goede koppeling tussen de front- en backoffice van een webshop biedt webshop eigenaren houvast en verhoogt de performance van de webshop. Linq5 (www.linq5.nl) uit Groningen is specialist in het realiseren van koppelingen binnen webshops.

Doorbraak in Nederland

à¢â‚¬Å“Met de koppeling tussen Magento en Exact hebben wij voor een doorbraak gezorgd in Nederlandà¢â‚¬, vertelt Renà© Albertema, mede-eigenaar van Linq5. à¢â‚¬Å“Als ervaren Exact specialisten kregen wij 2 jaar geleden de vraag voorgelegd of wij ook een koppeling konden creëren tussen Magento en Exact. Met de gerealiseerde koppeling hebben webshop eigenaren nu veel beter inzicht in de activiteiten binnen hun webshop. Niet alleen de performance van de webshop wordt hiermee aanzienlijk verbeterd, ook het financieel overzicht door standaard overzichten en rapportages is pure winst!à¢â‚¬ De koppeling wordt aangeboden via het Dealer4Dealer concept (www.dealer4dealer.nl). Via een landelijk netwerk van Exact en Magento specialisten is de koppeling verkrijgbaar. In slechts anderhalf jaar tijd zijn meer dan 100 webshops gekoppeld. Hiermee heeft Linq5 unieke kennis opgebouwd die zij graag delen. Op 17 november en 8 december 2011 organiseren zij vanuit Dealer4Dealer het seminar ´Exact meets Magento‘˜, locatie is het hoofdkantoor van Exact in Delft. Inschrijven kan via de website www.dealer4dealer.nl/exactmagentoseminar.

Weten wat er speelt

Ook de webshop www.sportstadion.nl heeft sinds enkele maanden een koppeling tussen Magento en Exact. In dit geval Exact Online Handel. Deze door MediaCT ontwikkelde unieke en succesvolle webshop biedt complete sportreizen en sporttickets aan. à¢â‚¬Å“Wij hadden tot voor kort onvoldoende inzicht over wat er zich precies afspeelde binnen onze webshopà¢â‚¬, geeft eigenaar Jeroen Huis in ‘˜t Veld aan. à¢â‚¬Å“Wij konden voorheen bijvoorbeeld niet zien welke sporten goed scoorden binnen de shop, alle informatie werd op totaalniveau gepresenteerd. Nu de koppeling met Exact een feit is kunnen wij realtime de omzet per sport herleiden. Dit geeft ons zoveel meer informatie en inzicht waardoor wij ons veel beter kunnen focussen en als het nodig is direct kunnen bijsturen. De realisatie van de koppeling vergt op zich weinig tijd, wel hebben wij vooraf goed bepaald welke informatie wij standaard inzichtelijk willen hebben. Dit heeft voor ons ook direct geleid tot een fikse tijdsbesparing op de boekhouding. Op het eerder genoemde congres zullen wij graag alle voordelen van de Magento/ Exact koppeling in een case illustreren.à¢â‚¬ De koppeling Magento / Exact maakt veel managementinformatie inzichtelijk. Realtime verkoopoverzichten, maar ook rapportages voor bijvoorbeeld de Belastingdienst. Op het seminar ´Exact meets Magento‘˜ zullen alle opties worden belicht.

Seminar ´Magento meets Exact‘˜

Het seminar ´Exact meets Magento‘˜ zal op 17 november en 8 december 2011 worden gehouden in het hoofdkantoor van Exact in Delft en zal zich volledig richten op Exact Online. Dit seminar heeft dan ook als ondertitel Exact Online Handel: dà© Magento backoffice. Guido Jansen van Dutchento - grondlegger van de Magento beweging in Nederland zal de introductie verzorgen. Naast een uitgebreide demo van de koppeling tussen Magento en Exact zullen ook een tweetal cases worden behandeld. Het programma van het seminar is met name afgestemd op webshop eigenaren, Magento specialisten en Exact dealers. Inschrijven voor het seminar kan via de website www.dealer4dealer.nl/exactmagentoseminar.