Het koppelen van de renovatie van bedrijventerreinen aan innovatieprogramma's voor afzonderlijke bedrijven op die terreinen blijkt een groot succes. Het innovatienetwerk Syntens stelt dit mede op basis van positieve resultaten in de gemeente Haarlem. Daar gaat een renovatie van het bedrijvenpark Waarderpolder gelijk op met een innovatieprogramma.Van de 500 bedrijven in het gebied hebben er in korte tijd 200 deelgenomen aan innovatie-acties. Syntens gaat de Haarlemse aanpak nu ook in Zaandam, Alkmaar en Rotterdam toepassen.

Uit onderzoek door het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) onder de deelnemende bedrijven blijkt dat zij de in Haarlem gevolgde aanpak met een 8,3 waarderen. Partijen als de gemeente Haarlem, Kamer van Koophandel, MKB Haarlem, Industrie Kring Haarlem en Hogeschool INHOLLAND zijn eveneens enthousiast.

Gluren bij de Buren: van contact naar contract

Het Syntens-pakket is gebaseerd op eenvoud en actualiteit en wordt voor het eerst in Nederland toegepast. Bedrijven wisselen kennis en contacten uit en proberen tot samenwerking te komen. Daarbij fungeert Syntens als aanjager. Eà©n van de meest succesvolle onderdelen is het project 'Gluren bij de Buren'. Tijdens deze bijeenkomsten vertelt een als gastheer optredende ondernemer over het succes van zijn bedrijf, wordt er een rondleiding gegeven en kunnen de deelnemers aansluitend netwerken. 'Sommige ondernemers zaten dicht bij elkaar in de buurt. Toch weet de à©à©n vaak niet wat de ander doet. Daar hebben we met succes op ingespeeld. 'Gluren bij de Buren' leidde tot verrassend veel contacten en ook al contracten', aldus Syntens-adviseur Wilfred van Beuningen.

Programma wordt uitgebouwd

Het Syntens-programma zal de komende tijd stapsgewijs worden uitgebouwd met als einddoel à¡lle bedrijven in de Waarderpolder erbij te betrekken. Mede als gevolg van de inspanningen van Syntens (innovatie) en de gemeente Haarlem (renovatie) is het imago van bedrijvenpark Waarderpolder sterk verbeterd. 'Als we erin slagen om ook de resterende 300 ondernemers in beweging te krijgen, kan een innovatie zoals die in Haarlem wordt gerealiseerd als toegevoegde waarde door Syntens in de markt worden gezet', aldus Wilfred van Beuningen.

bron:Syntens

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular