Ten behoeve van versnelling van het transferproces is begin mei de koppeling opgeleverd tussen het zorgkantoor en POINT. De definitieve indicatiestelling is nu volledig automatisch, sneller en voor alle ketenpartners beschikbaar in POINT. Het volledig digitaal doorlopen van het transferproces is hiermee gerealiseerd. Met als resultaat een versnelling van het transferproces voor de gehele keten, van ziekenhuis tot zorgaanbieder.

Door de koppeling met het zorgkantoor worden AZR-berichten automatisch beschikbaar in POINT. Het indicatiebesluit is binnen enkele seconden beschikbaar voor alle ketenpartners. Het servicebureau bij de zorgaanbieder kan op basis van deze informatie direct de laatste handelingen verrichten om de transfer af te ronden, zonder de administratieve procedures rondom het handmatig binnenhalen van het AZR-bericht. Ook de overige ketenpartners kunnen proactief sturen op de afronding van het transferproces. à¢â‚¬à…“Met POINT wordt het transferproces versneld voor de gehele keten vanaf het ziekenhuis tot en met de zorgaanbieder, aldus Learco Kooman, Informatiemanager DSW Zorgverzekeraar.

Uitgangspunten van POINT zijn het versnellen van het transferproces en patiëntgegevens maar à©à©n keer vast leggen. Faxen, telefoneren en papieren documenten binnen het proces, zorgen in Nederland voor onnodig oponthoud van de transfer van de patiënt, verkeerde-beddenproblematiek en veel verloren maatschappelijk geld. De realisatie van de koppelingen tussen POINT en het Ziekenhuis Informatie Systeem, de CIZ AanmeldFunctionaliteit en het indicatiebesluit van het zorgkantoor, zorgen voor ruimte voor extra opnames en transfers, reductie van fouten in het transferproces en minimalisatie van bijhouden en dubbel invoeren van gegevens. Door de afname van administratieve handelingen heeft de verpleegkundige meer tijd voor de à©chte zorg aan bed.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular