Paus Shenouda III, hoofd van de
Koptisch-orthodoxe Kerk heeft fel uitgehaald naar paus Benedictus
XVI. De Egyptische patriarch is boos omdat het Vaticaan in een
onlangs gepubliceerd document schreef dat de niet-katholieke kerken
een gebrek hebben. Shenouda III vindt dat Benedictus met zijn
katholieke hoogmoed vijanden maakt, aldus de Koptische leider
tegenover Al Ahram, een door de Egyptische overheid gecontroleerde
krant.

"De man maakt steeds weer vijanden. In een
eerdere verklaring (Regensburger rede) verloor hij alle moslims. En
nu verliest hij veel christelijke denominaties, omdat hij begonnen
is tegen de christenen zelf te dwalen", aldus Shenouda, volgens de
kopten de 116e opvolger van de heilige evangelist Marcus.

De Congregatie voor de Geloofsleer
publiceerde 10 juli een document waarin zij uitlegde dat
protestantse kerken volgens de katholieke doctrine geen Kerk
genoemd kunnen worden. Oosters-orthodoxe zijn in de ogen van Rome
wel Kerk, maar dat zijn ze slechts 'particulier'. Zij ontberen
immers de volheid van het Kerk-zijn. Dat komt omdat ze de bisschop
van Rome niet erkennen als universeel hoofd van de Kerk, aldus het
Vaticaan.

Het document wekte veel woede in
protestantse kerken. Van de orthodoxe Oosterse Kerken is de
Koptische opvallend heftig in haar kritiek. De Russisch-orthodoxe
Kerk verklaarde daarentegen dat ze de duidelijke taal van Rome wel
kon waarderen.

Shenouda beschuldigt Rome van hoogmoed.
"Alsof zij de enige christenen in de wereld zijn", zegt de
Egyptische paus in het interview. "Wij zijn niet tegen de
katholieken omdat ze trots op hun kerk zijn. Maar dat betekent niet
dat iedere kerk die niet met hen verenigd is, geen kerk is."

Shenouda: "Ik heb het gevoel dat de paus
van Rome, Benedictus, het ene pad bewandelt en de rest van de
katholieken op een aantal punten een andere weg is ingeslagen."

Het Vaticaan probeerde na de woedende
reactie aan damage control te doen. Kardinaal Walter Kasper,
voorzitter van de pauselijke oecumeneraad, verklaarde: "Het
document zegt niet dat de protestantse kerken geen Kerken zijn,
maar veeleer dat ze geen Kerken zijn in de betekenis die de
katholieke Kerk aan het begrip Kerk geeft." Het onderstrepen van de
verschillen tussen de christelijke confessies moet volgens Kasper
gezien worden als een uitdaging en niet als een ramp.

Shenouda draagt de titel Paus van
Alexandrië en Patriarch van de Heilige Apostolische Stoel van
Sint Marcus de Evangelist. De Kerk van Alexandrië, oftewel de
Koptisch Orthodoxe Kerk, is één van de vijf vroege
kerken in de geschiedenis. De term Kopten is een equivalent voor
Egyptenaren, en is afgeleid van het Griekse woord Aigyptos.

De Koptische Kerk is in de laatste
decennia uitgewaaierd over alle werelddelen. In 1976 is de
Koptische Kerk als officiële kerkgemeenschap in Nederland
opgericht. De Koptisch Orthodoxe Kerk is sinds 2005 lid van de Raad
van Kerken in Nederland. De Koptische gemeenschap hier telt
zo’n 10.000 gelovigen; de meesten zijn van geboorte
Egyptenaar. In 1992 was Shenouda III in Nederland voor de
inzegening van de koptische Mariakerk in Amsterdam.

Bron: RKK