Het Regiment Geneeskundige Troepen hield
gisteren zijn jaarlijkse herdenking bij het graf van korporaal Van
Oudheusden, Ridder in de Militaire Willems Orde. Van Oudheusden
kreeg zijn laatste rustplaats op de erebegraafplaats ‘De
Grebbeberg’. Brigadegeneraal arts Rob van der Meer droeg
tijdens de plechtigheid de ‘Kpl van Oudheusden penning’
over aan schout-bij-nacht bd De Graaf, algemeen voorzitter van de
Oorlogsgravenstichting, die de erebegraafplaats beheert. Tevens
legde de generaal als regimentsoudste, samen met de
regimentscommandant, luitenant-kolonel Frans Piekstra, een
krans.

De kazerne in Hilversum, waar het
Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen is gevestigd draagt de
naam Kpl van Oudheusden. Die naam is tevens verbonden met de
erepenning van verdienste van de Bedrijfsgroep Gezondheidszorg van
het Commando DienstenCentra. Het zijn de uitstekende daden van
moed, beleid en trouw van de korporaal Van Oudheusden geweest die
ertoe hebben geleid dat hem in 1946 postuum de Militaire
Willemsorde werd toegekend, met de navolgende mutatie:

“Heeft zich in den strijd door het
bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw
onderscheiden door op 10 mei 1940 nabij het vliegveld Ypenburg als
ziekenverzorger bij de 13e Batterij Luchtdoelartillerie met zeer
veel opoffering gewonden te verzorgen onder hevig vijandelijk vuur;
hij is daarmede doorgegaan ondanks de hem ondergane ernstige
mishandeling door een Duitscher. Voorts heeft hij zich in het
vijandelijke vuur begeven om te trachten den vijand te bewegen niet
op een keet te schieten, waar hij gewonden een ligplaats had
verschaft. Hij is enkele jaren later (20 februari 1943) aan den
gevolgen van bovengenoemde mishandeling overleden”.

Op ‘De Grebbeberg’ liggen meer
dan vierhonderd militairen, die in mei 1940 sneuvelden bij de
strijd om het zuidelijke gedeelte van de Grebbelinie. Het ereveld
telt momenteel bijna 850 graven. Het Regiment Geneeskundige Troepen
houdt hier sinds 1979 de herdenkingsceremonie één dag
voor de nationale dodenherdenking. Tijdens de plechtigheid wordt
een minuut stilte in acht genomen voor de gevallenen van het
regiment en de persoon van Johannus Martinus Petrus van Oudheusden
ridder MWO 4 in het bijzonder.

bron:MinDef