Deze week is het vonnis uitgesproken door
de Politierechter te Lelystad dat de verwensing: “Fuck
you” naar een Almeerse agent “niet aardig” was,
maar de rechter was van oordeel dat het niet bewezen is dat de
verdachte opzettelijk wilde beledigen. De korpsleiding van Politie
Flevoland is het volstrekt oneens met de uitspraak van de rechter.
Korpschef Bert Wijbenga zegt: ”Wat mij nu verheugt, is dat
het Openbaar Ministerie in deze zaak in beroep gaat, en ik heb
volstrekt de verwachting dat de uitspraak in hoger beroep anders
zal luiden”.

In de samenleving hebben verschillende
partijen zich uitgesproken over de noodzaak om hulpverleners te
beschermen tegen beledigingen en geweld van burgers. Daar zijn door
het Kabinet en Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties afspraken over gemaakt. Korpschef Wijbenga:
“Dit soort beledigingen dient bestraft te worden en worden
niet door ons getolereerd.”

De korpsleiding heeft zich gestoord aan
deze uitspraak en vindt het een verkeerd signaal voor politie en
burgers. Wijbenga: “Het kan en mag niet zo zijn dat er zulke
beledigingen aan het adres van agenten geaccepteerd worden. Wij
zullen in alle gevallen van dergelijke verwensingen aangifte doen.
Juist het wederzijdse respect en de goede communicatie met burgers
staat bij ons hoog in het vaandel. De omgangsvormen kunnen en mogen
niet vervagen tot een dergelijk niveau. Politiemensen behandelen de
burgers netjes en wensen door de burgers ook fatsoenlijk bejegend
te worden. Tot onze tevredenheid hebben zowel de Korpsbeheerder als
de Hoofd Officier van Justitie over het bericht van het hoger
beroep hun steun aan de politie uitgesproken.”

bron:Politie Flevoland