Korrelatie heeft in 2004 ruim 23.000 klantcontacten gehad. Er kan gesproken worden van een succesvol jaar, ondanks het feit dat 2004 het eerste jaar was dat Korrelatie in afgeslankte vorm en met kortere openingstijden een doorstart maakte.  

Korrelatie 
Dit blijkt uit de jaarcijfers van Korrelatie over 2004. Korrelatie is een nationaal publiekscentrum waar iedereen terecht kan voor advies of informatie in verband met psychische klachten en/of psycho-sociale problemen. Korrelatie is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 18:00 uur via telefoonnummer 0900-1450 en per e-mail ([email protected] en [email protected]). Bij Korrelatie werken professionele hulpverleners (maatschappelijk werkers/psychologen). 
 
Gespreksonderwerpen top drie 
De top drie van onderwerpen waarover gebeld en gemaild is verschilt veel ten opzichte van 2003. Relatieproblemen staat nu op de eerste plaats en Depressie komt nier meer voor in de top drie. Daarvoor in de plaats is Mishandeling en seksueel geweld gekomen. Het opvallendste nieuwe onderwerp in de top 10 van 2003 Vragen over de zorg, staat nog steeds in de top 10. 
  
1. (2)  Relatieproblemen 
        Het meest genoemd worden hierbij: echtscheiding en omgangsregelingen. 
2. (1)  Seksualiteit en zwangerschap  
        Het meest genoemd worden hierbij: seksueel overdraagbare aandoeningen, seksuele problemen en anticonceptie. 
3. (4)  Mishandeling en seksueel geweld  
        Het meest genoemd worden hierbij: kindermishandeling en huiselijk geweld. 
(tussen haakjes plaats 2003) 
 
Bij Vragen over de Zorg (In 2003 nog de opvallendste nieuwkomer) werden dit jaar het meest genoemd: wachtlijsten en klachtenregelingen 
 
Media-publieksopvang 
Ongeveer 20 procent van de bellers zoekt na afloop van een uitzending contact met Korrelatie. De meeste belden naar aanleiding van de serie Kopzorgen van Teleac (ruim 500).  
In 2004 deed Korrelatie 102 keer opvang voor Televisie- en radio-uitzendingen. Ook deed Korrelatie mee aan de 'Week van het Geheime Geweld'. In november 2004 waren er diverse thema-uitzendingen op Nederland 3 over Kindermishandeling. Naar aanleiding van deze uitzendingen zochten ruim 250 mensen contact met Korrelatie. 
 
 
Internet / e-mail 
Behalve via de telefoon kunnen klanten ook via e-mail en het internet contact met Korrelatie zoeken. In 2004 kwam 19 procent van de vragen binnen via e-mail. In 2003 was dit nog maar 13 procent. 
Opvallend is dat behalve veel jongeren, nu ook vrouwen via de mail contact zoeken met Korrelatie, meer zelfs dan mannen.  
 
Reorganisatie 
Medio 2003 werd duidelijk dat meer dan de helft van de overheidssubsidie kwam te vervallen. Even leek het er op dat Korrelatie zou ophouden te bestaan, maar door een fikse reorganisatie kon Korrelatie doorgaan met haar werkzaamheden. Er werden 36 mensen ontslagen en de bereikbaarheidstijden werden ingekort. In januari 2004 stond een kleine groep van 15 medewerkers klaar om de ruim 23.000 klanten hulp en advies te geven. 
 
bron:Korrelatie