Bergh 19-11-2004 - Afgelopen avond en nacht vond er langs de
Nederlands-Duitse grens, vanaf Groningen t/m Bergh Autoweg (A12) een
zogenaamde "Korridorfahndung" plaats. Ruim 8000 voertuigen en 15.000
inzittenden werden gecontroleerd. 4 personen werden aangehouden voor
illegale grensoverschrijding en bij de grensovergang Twist (Drenthe)
ging een automobilist er vandoor en kreeg verdrop een ongeluk. Hij liet
zijn auto achter waarin 160 kilo hasj en 5 kilo cocaïne bleek te zitten.

Het zwaartepunt van deze grote controle is de controle op verdovende
middelen en het verhinderen van illegale grensoverschrijding
(mensensmokkel). Daarnaast wordt er gecontroleerd op overtredingen van
de Wet wapens en Munitie; voertuigcriminaliteit en overtredingen van de
Wegenverkeerswetgeving in brede zin.

De opzet van de controle is het uitvoeren van opvallende controles op
verschillende grote grensovergangen en kleine controles in het
achterland aan beide zijden van de grens.

Aan deze controle werd aan Nederlandse zijde meegewerkt door de
regiopolitiekorpsen Groningen, Drenthe, Twente, Noord-en
Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, het Korps Landelijke
Politiediensten, de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Aan Duitse
kant werd meegewerkt door politiekorpsen van Nordrhein-Westfalen en
Niedersachsen, de Bundesgrenzschutz en de Zoll.
In totaal waren er zo'n 500 mensen actief.

Voor de coà¶rdinatie van deze controle was er in het politiebureau van
Osnabrà¼ck (D) een coà¶rdinatieteam geformeerd, bestaande uit medewerkers
van de volgende deelnemende instanties: regiopolitie Twente;
regiopolitie Noord-en Oost-Gelderland; de Koninklijke Marechaussee;
Duitse politie ; de Bundesgrenzschutz en de Zoll.

Het totale resultaat (NL+D) van de controle:
Gecontroleerde voertuigen:   8503
Gecontroleerde personen:   15920
Overtredingen vreemdelingenwetgeving: 27
Verschillende strafrechtmisdrijven:  37
Rijden onder invloed:    11
Rijden zonder rijbewijs:   5
Verkeersovertredingen:   135
Staande gehouden personen voor boetes o.i.d.    36

Bron: Politie Noord- en Oost-Gelderland