Op dinsdag 1 maart a.s. om 15.00 uur behandelt de rechtbank
à¢s-Gravenhage het kort geding van de Islamitische Vereniging tegen mw.
Hirsi Ali. De behandeling van het kort geding is openbaar. De zitting
zal plaatsvinden in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank
Rotterdam, zaal 35 van het Rijnhavengebouw.

De advocaat van Mw. Hirsi Ali heeft laten weten dat zijn cliënte
voornemens is aanwezig te zijn bij de behandeling van het kort geding.

Bron: Rechterlijke Organisatie