Kostenstijging zorg slechts 1,7 procentVoor het eerst is zichtbaar dat bezuinigingen in de zorg effect hebben gehad. Hoewel Nederlanders tezamen in 2004 meer uitgaven aan zorg, is de kostenstijging duidelijk kleiner dan in voorgaande jaren. Nederlanders hebben vorig jaar in totaal ruim ̢? 23 miljard uitgegeven aan medicijnen en geneeskundige behandelingen. Dat was 1,7 procent meer dan in 2003. Het jaar daarvoor stegen de kosten nog met 7,1 procent. Dat blijkt uit de zojuist verschenen Zorgthermometer van Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche.

Ziekenfondsverzekerden gaven vorig jaar ̢? 16,83 miljard uit aan zorgkosten, een percentage van 0,3 meer dan het jaar daarvoor. Particulier verzekerden (exclusief ambtenaren) gaven samen ̢? 6,48 miljard uit. Dit is 5,6 procent meer dan in 2003. De kosten van particulier verzekerden stegen een jaar eerder nog met bijna 9 procent. De omvang van de aanvullende verzekeringen groeide vorig jaar wel aanzienlijk met 44 procent; van ̢? 1,1 miljard naar ̢? 1,59 miljard.

Zorgverzekeraars hebben met artsen en apothekers goedkopere medicijnen voor te schijven. Daarnaast hebben apothekers hun winstmarges gematigd. De kosten voor geneesmiddelen zijn door deze factoren in 2004 nauwelijks gestegen. Inkrimping van het ziekenfondspakket heeft ook gezorgd voor lagere zorgkosten. Zo worden fysiotherapie, de anticonceptiepil en vruchtbaarheidsbehandelingen niet meer volledig vergoed. Daarnaast zijn de wachtlijsten in ziekenhuizen duidelijk verminderd, waardoor de overheid weinig extra investeringen hoeft te doen.

Bron: VektisComments are closed.
%d bloggers liken dit: