De kottervisserijsector heeft toegezegd om de naleving van de regels voor het motorvermogen te verbeteren. Handhaving en controle zijn in veel Europese landen, waaronder Nederland, problematisch. Ondanks grote inzet van de overheid is de naleving de afgelopen jaren onvoldoende verbeterd. Dit schrijft minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.  

Het voorstel van de sector vloeit voort uit een intentieverklaring tussen de sector en de minister van LNV, waarbij de sector zich verbonden heeft eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de naleving van de regelgeving.  

Veerman ziet het initiatief als een bruikbaar instrument naast de publiekrechtelijke handhaving, dat zal leiden tot een duidelijk verbeterde naleving. Het voorgestelde private stelsel geeft de gelegenheid de publiekrechtelijke handhaving meer te richten op de risicogroepen. De overheid zal nauwlettend toezien op het private systeem. Indien de sector onvoldoende bereidheid toont om actie te ondernemen op het gebied van naleving van de regels, zal dit gevolgen hebben voor de inzet van de overheid op het gehele visserijterrein, aldus Veerman. De vangstcapaciteit zal dan op een andere manier in overeenstemming moeten worden gebracht met de beschikbare hoeveelheid vis.   
 
Onderdeel van het private stelsel is een overgangstermijn voor de zogenaamde Eurokotters, die mogen vissen in de 12-mijlszone. Indien de vermogens van deze schepen groter zijn dan 400 pk, worden deze eerst teruggesteld op 400 pk. Uiterlijk mei 2009 moeten de motoren zijn afgesteld op 300 pk (de norm). Ondanks deze overgangstermijn zal het private stelsel in de praktijk toch direct al leiden tot een teruggang van het totale motorvermogen van de sector,  temeer daar het motorvermogen van de grote platviskotters (met maximaal 2000 pk) onmiddellijk wordt teruggebracht naar het vermogen dat op hun visvergunningen staat vermeld.  
 
bron:LNV