KPN gaat het aantal eigen winkelformules
in Nederland terug brengen om zijn aanwezigheid in de winkelstraat
nadrukkelijker in lijn te brengen met zijn bestaande merken.
Hiermee wil KPN zijn distributiekracht versterken en
distributiekosten verlagen. Als gevolg hiervan heeft KPN besloten
de Kral en KPN Klick formules in de loop van dit jaar af te bouwen
en zich qua retailformules volledig te focussen op de merken KPN
(Primafoon en Business Center), Hi en Telfort. Verwacht wordt dat
ongeveer de helft van de huidige 53 Kral– en 4 KPN Klick
winkels verder zal kunnen gaan onder de vlag van één
van de bestaande KPN brands. De overige winkels worden op termijn
gesloten. Het streven is om zo veel mogelijk medewerkers onder te
brengen bij de andere winkels van KPN.

Vorig jaar al werd besloten om de op de
jeugd gerichte “kpn vijf-zeven-zes” (kpn576) winkels op
te laten gaan in winkels van het Hi-merk. In totaal voert KPN nu
naast de Kral- en KPN Klick winkels 104 KPN Primafoons, 18 KPN
Business Centers, 2 Hi winkels en 2 kpn576-en (die de komende weken
worden omgezet in Hi). Daarnaast zijn er 16 Telfort winkels. Het
aantal Hi en Telfort winkels wordt dit jaar nog verder
uitgebreid.

In de zienswijze van KPN vloeien de
voorheen gescheiden werelden van beeld, fotografie, tv en video
enerzijds en telecommunicatie anderzijds alsmaar meer in elkaar
over. In de pilots met de KPN Klick formule werd digitale foto en
film in combinatie gebracht met de (tele)communicatie producten en
-diensten van KPN. Dankzij de positieve ervaringen uit de KPN
Klick-pilots zullen deze combinaties van producten en diensten
versneld een plek krijgen in andere winkelformules van KPN.
Hierdoor neemt het nut van een aparte winkelformule af.

bron:KPN