KPN start het EUR 1 miljard
aandeleninkoopprogramma, zoals vandaag aangekondigd bij de
publicatie van de jaarcijfers 2006. KPN heeft een gevolmachtigde
aangesteld om, namens KPN, aandelen KPN op de vrije markt in te
kopen, te beginnen vanaf morgen en eindigend op 31 december 2007,
waarbij tevens de inkoop van aandelen tijdens gesloten periodes is
toegestaan. Met dit EUR 1 miljard aandeleninkoopprogramma blijft
KPN voldoen aan de belofte om overtollig kasgeld aan zijn
aandeelhouders uit te keren.

Het inkoopprogramma zal worden uitgevoerd
overeenkomstig het mandaat zoals verleend door KPN’s Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 11 april 2006. Tijdens de
volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden
gehouden op 17 april 2007, zal KPN goedkeuring vragen voor de
verlenging van dit mandaat. Gedurende het inkoopprogramma zal KPN
wekelijks een persbericht publiceren over de voortgang van het
programma. Alle ingekochte aandelen zullen worden ingetrokken.

bron:KPN