KPN schenkt ca. 10.000 gebruikte computers aan scholen in Afrika. KPN
vervangt zijn computerbestand. De gebruikte computers worden
overgedragen aan SchoolNet Africa (SNA). SNA is een Afrikaanse
non-profit organisatie die ICT in het onderwijs in Afrika wil
bevorderen.

KPN wil investeren in de kenniseconomie en het ICT-onderwijs. Vorig
jaar heeft KPN alle scholen in Nederland voor drie jaar gratis internet
aangeboden. Ditmaal wordt het Global Teenager Project ondersteund. Dit
project heeft als doel om middelbare scholieren over de hele wereld
door middel van internet, e-mail en chat met elkaar in contact te
brengen, en kennis en ervaring te laten uitwisselen.

In oktober 2004 is SNA de campagne "One Million PCs for African
Schools" gestart. KPN is het eerste bedrijf dat hier een grote bijdrage
aan levert. KPN draagt de Pentiums 2 en 3 computers leeg en schoon
over: software en data worden verwijderd conform het veiligheidsbeleid
van KPN en de computers worden gereinigd. Dit wordt door het bedrijf
SCC uitgevoerd.

SNA heeft de landen Namibië, Uganda, Kenia en Nigeria geselecteerd. KPN
regelt het transport van de computers naar Afrika. Dit wordt uitgevoerd
door Siso Computers B.V. In lokale centra worden de computers ter
plekke gebruiksklaar gemaakt voor de scholen. Het door KPN gesponsorde
project voorziet ook in de opleiding van Afrikaanse docenten om de
computers in het onderwijs in te zetten. Dit alles maakt onderdeel uit
van de werkgelegenheidsprojecten van SNA.

Bron: KPN N.V.