KPN heeft het bedrijfsonderdeel Contrado Technologies verkocht aan ATOS
Origin. Contrado ontwikkelt ordermanagement systemen en beheert
systemen van KPN voor het directe contact met klanten (front office).

De ruim 270 werknemers van Contrado zijn tegen gelijkblijvende
arbeidsvoorwaarden met ingang van 1 januari 2005 in dienst genomen door
ATOS Origin.

In 2004 boekte Contrado voornamelijk met werkzaamheden voor de verschillende KPN-onderdelen een omzet van à¢?¬ 25 miljoen.

Al eerder nam ATOS Origin o.a. het Datacenter, Werkplekbeheer en het
Softwarehuis van KPN over. Het afstoten van deze bedrijfsonderdelen
past in de strategie van KPN de IT-actitviteiten zoveel mogelijk te
vereenvoudigen en zich te concentreren op kernactiviteiten. De verkoop
stelt ATOS Origin in staat, voortbordurend op de producten van
Contrado, standaard oplossingen te ontwikkelen voor KPN en de
telecommunicatiesector.

Bron: KPN NV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular