KPN verkoopt zijn 23 hoge zendtorens en
draagt het beheer van één andere toren over aan het
Franse, in zendinstallaties gespecialiseerde bedrijf, TDF S.A. KPN
voldoet hiermee aan de eis die door de Nederlandse Mededingings
Autoriteit (NMa) werd gesteld bij de overname door KPN van Nozema.
KPN gaf destijds aan de eigendom van de zendmasten niet als een
kernactiviteit te zien.

De KPN-zendapparatuur voor telefonie-,
data-, radio- en televisieverbindingen blijft in de torens
aanwezig. KPN heeft daarvoor met TDF een tienjarig huurcontract
afgesloten. Het beheer over de torens dat in maart 2006 door KPN
was overgedragen aan Novec, zal ook overgaan naar TDF inclusief
vijf personeelsleden van KPN.

Het gaat bij deze verkoop uitsluitend om
de hoge zendtorens zoals die in Lopik, Rotterdam, Smilde en Den
Haag. De verkoop moet nog worden goedgekeurd door de NMa.

bron:KPN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular