De zorgveiling is een goed instrument om
kraamzorg te verdelen, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na
onderzoek. De NZa deed dit onderzoek in opdracht van het ministerie
van VWS. Aanleiding waren signalen van zorgaanbieders dat de
transparantie en de kwaliteit van het veilingsysteem in de praktijk
te wensen zouden overlaten.

Het veilen van kraamzorg voldoet aan de
gestelde eisen, zegt de NZa. Aanwijzingen dat de kwaliteit in het
geding is, heeft zij niet gevonden. De twee zorgverzekeraars die
kraamzorg veilen, Achmea en Menzis, maken alleen afspraken met
instellingen die aan de basiskwaliteitseisen kraamzorg voldoen en
werken met het landelijke indicatieprotocol. Wel doet de NZa in het
rapport enkele aanbevelingen om het veilingmechanisme beter te
laten functioneren.

Sinds maart 2005 veilen Achmea en Menzis
kraamzorg voor hun verzekerden. Daarbij plaatsen zij een vraag om
zorg van een cliënt op internet, waarna zorginstellingen zeven
dagen tijd hebben om een bod te doen om de zorg te mogen leveren.
De zorginstelling met het beste bod krijgt de opdracht.

Minister Hoogervorst heeft vanaf het begin
gezegd dat het inkopen van zorg via een veiling past binnen het
nieuwe zorgstelsel. Vanaf 2007 wordt ook WMO-zorg voor enkele
gemeenten geveild. De NZa staat onder leiding van oud VVD minister
Frank de Grave.

bron: VWS