Waterbedrijven beschikken over de modernste technologieën om water te zuiveren. Tijdens productie en distributie vinden 51 controles plaats. Daarmee voldoet kraanwater ruimschoots aan alle wettelijke eisen.

Het Nederlandse drinkwater is voor 60% afkomstig uit grondwater en voor 40% uit oppervlaktewater. In oppervlaktewater komen soms ongewenste stoffen voor. Dankzij de geavanceerde zuiveringstechnieken zijn de waterbedrijven in staat om al deze stoffen uit het water te filteren. Daarnaast investeren waterbedrijven al heel lang in onderzoeken om ook in de toekomst de hoge kwaliteit van het drinkwater te kunnen waarborgen.

bron:Vewin