In 2006 heeft de detailhandel fors meer
omgezet dan een jaar eerder. De toename bedroeg 5,4 procent. De
groei komt vooral doordat het omzetvolume 4,6 procent groter was.
De prijsstijging in de detailhandel was met 0,8 procent gering. Het
krachtige herstel van de detailhandel in 2006 volgt op drie
achtereenvolgende jaren met krimpende omzetten. Door de hoge groei
was het omzetniveau in 2006 voor het eerst weer hoger dan in het
topjaar 2002. Dit blijkt uit metingen van het CBS.

Hoge groeicijfers non-foodwinkels

De winkels in non-foodartikelen
realiseerden hoge groeicijfers in 2006. In vergelijking met 2005
hebben deze winkels 6,3 procent meer omgezet. Vooral het
omzetvolume groeide sterk. De prijzen waren iets hoger dan een jaar
eerder. Alle onderscheiden branches in de non-foodsector
realiseerden meer omzet dan in 2005. De winkels in
woninginrichtingartikelen en in consumentenelektronica behaalden de
hoogste groeicijfers.

Ook aanzienlijke omzetstijging in
foodsector

In 2006 realiseerden de winkels in
voedings- en genotmiddelen 3,7 procent meer omzet dan in 2005. Het
omzetvolume nam toe met 2,4 procent. De winkelprijzen waren ruim 1
procent hoger dan vorig jaar. Binnen de foodsector hadden de
supermarkten de hoogste groeicijfers. Ook de speciaalzaken in
voedings- en genotmiddelen boekten meer omzet dan het jaar
daarvoor.

Samenstelling koopdagen drukt omzetgroei
december

In december 2006 was de omzet van de
detailhandel 1,7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.
Deze groei is vooral het gevolg van prijsstijgingen. De
ontwikkeling van de omzet is in december 2006 negatief
beïnvloed doordat de samenstelling van de koopdagen
ongunstiger uitpakte dan in december 2005. Na globale correctie
voor het koopdageneffect komt de omzettoename in december uit op
bijna 5 procent.

bron:CBS