Donderdag 27 oktober is een belangrijke dag in de verdergaande strijd tegen overgewicht. Op de dag dat beleidsmakers en de industrie hun verantwoordelijkheden op het gebied van overgewichtpreventie presenteren aan de hand van het Convenant Overgewicht, komen wetenschappers en gezondheidsprofessionals in Utrecht bij elkaar op een wetenschappelijk congres van de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas.

Samen met minister Hoogervorst van Volksgezondheid, welzijn en sport bespreken zij methoden om effectiviteit van preventie aan te tonen.Vooraanstaande wetenschappers presenteren recente onderzoeksresultaten en plannen voor de toekomst. Het is belangrijk om de effectiviteit van preventiemethoden te meten, omdat je anders niet weet waar je mee bezig bent bij het voorkomen van toenemend overgewicht onder de bevolking. Veel geld en moeite wordt gestoken in preventieprogramma's, maar effectiviteit van die programma's is zelden aangetoond. Dr. Tommy Visscher van de Vrije Universiteit en een van de organisatoren: " Niet alleen preventie op zich is noodzakelijk. Zonder goede bestudering van de effectiviteit weten we niet of het verspilde tijd en moeite is." Daarbij is het van belang dat verschillende expertises en verantwoordelijkheden in kaart moeten worden gebracht die een rol hebben in de preventie van overgewicht.

Op het congres spreekt bijvoorbeeld hoogleraar Jeugdgezondheidszorg Remy Hirasing van het VU medisch centrum over de rol van de Jeugdgezondheidszorg. Hij bespreekt recente resultaten met betrekking tot overgewicht bij kinderen en spreekt de noodzaak uit voor een eenduidige aanpak van het probleem. Ook kok Pierre Wind, bekend van tv, is te gast: hij heeft een boek geschreven over afvallen en staat aan de wieg van 'Smaaklessen' op school.

Overgewicht komt steeds vaker voor, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Nu nog komt ernstig overgewicht voor bij 1,5 procent van de Nederlandse kinderen en ruim 10 procent van de Nederlandse volwassenen, maar deze cijfers zijn de afgelopen dertig jaar verdubbeld en de stijging lijkt zich sterk door te zetten. Deze trend krijgt grote gevolgen voor de volksgezondheid. Preventie is essentieel en zal waarschijnlijk meer invloed hebben tegen de obesitas-epidemie dan behandeling alleen. Onderzoek naar preventie van overgewicht komt op gang en Nederland is bezig om zich internationaal een vooraanstaande positie te verwerven.

bron:Vrije Universiteit