Vandaag, 31 mei, is er tijdens de ontruimingsronde van de politie in Amsterdam, bij een aantal kraakpanden actief verzet geboden tegen ontruiming. De krakers hebben de panden niet vrijwillig verlaten maar zijn in verzet te komen omdat de gemeente Amsterdam panden ontruimt zonder zelf te kijken naar toekomstig gebruik. Ze volgt volgens de krakers blind de ontruimingsvonnissen.

Het overgrote deel van de vandaag ontruimde panden zal na ontruiming namelijk weer opnieuw leeg komen te staan. Een aantal van de panden zullen omgebouwd worden tot dure koop appartementen. De stad Amsterdam zit volgens de krakers helemà¡à¡l niet te wachten op deze luxe-appartementen. Gezien het huidige verkoop klimaat zullen ook deze appartementen eerst lange tijd leegstaan voordat ze door de eerste yuppen bewoond zullen worden.
(zie voor meer achtergrond informatie over de ontruimde panden bijlage 1)

Met dit gemeentebeleid van ontruimingen voor leegstand haalt de gemeente de angel uit het kraken. Voor speculanten/vastgoedeigenaren is het de gewoonte wanneer hun bezit gekraakt is in een kort geding ontruiming te eisen. Slechts het aanvoeren van een aantal vage, vaak onrealiseerbare, plannen is genoeg om een ontruimingsvonnis te krijgen. De gemeente Amsterdam werkt deze ontruimingsronde zonder te kijken naar toekomstig gebruik blind mee aan deze ontruimingvonnissen. Op deze manier rijdt de gemeente de anti- leegstand/speculatie acties van de Amsterdamse kraakgroepen in de wielen terwijl de gemeente Amsterdam zelf geen enkel structureel antwoord heeft op leegstand en speculatie.
(Voor meer informatie over leegstand en gemeentebeleid zie bijlage 2)

Zolang het stadsbestuur zich voor schut zet als schoothondje van de speculanten/vastgoed eigenaren en geen actief beleid voert, om leegstand en speculatie de kop in te drukken, zullen de Amsterdamse kraakgroepen deze taak op zich blijven nemen. We zijn woedend en komen in verzet wanneer dezelfde gemeente onze anti-leegstand/speculatie acties verstoort door middel van gewelddadige ontruimingen met maar à©à©n toekomst: nieuwe leegstand!!!

bron:Amsterdamse Kraakbeweging.