Novib en de populaire Nederlandse band Krezip zijn samen de uitdaging aangegaan om 100.000 kinderen wereldwijd op school te krijgen. Novib roept nu iedereen die op Koninginnedag spullen gaat verkopen op om een gratis actiepakket op te vragen en mee te helpen. Met ook een geringe opbrengst op de vrijmarkt kunnen al veel kinderen geholpen worden. Voor maar vijf euro kan een kind in Ethiopië al een half jaar naar school.

Meer dan honderd miljoen kinderen wereldwijd kunnen nu niet naar school. Novib en Krezip willen dat veranderen, want onderwijs overwint armoede. 
Voor iedereen die mee wil doen aan de actie op Koninginnedag heeft Novib een gratis actiepakket beschikbaar. Daar zit in:   
Tape om een (verkoop)plek af te zetten  
Een kassadoos om geld in te bewaren  
Een bord om bij je plek te zetten met het doel waar het geld naartoe gaat  
Een folder met meer uitleg over het doel  
Een geldbusje waar mensen geld in kunnen doen  
Buttons 
 
Op de borden staan Loesje-achtige teksten als: 
Voor mij hoef je niks te kopen; maar wel voor de kinderen in Ethiopië en Ik zit hier niet voor de kat zijn viool te spelen 
 
Tot 28 april kan het gratis Koninginnedag pakket worden aangevraagd via www.novib.nl/30april of telefoon 070-3421777. 
 
De onderwijs overwint armoede actie om 100.000 kinderen naar school te krijgen is behalve goed voor de toekomst van deze 100.000 kinderen, ook bedoeld om regeringsleiders op te roepen beter hun best te doen voor onderwijs voor alle kinderen wereldwijd. De wereldleiders lopen flink achter met de doelstelling om in 2015 alle kinderen op school te krijgen. Novib en Krezip willen aantonen hoeveel draagvlak er is onder Nederlanders om onderwijs voor alle kinderen ook werkelijk mogelijk te maken. Dus hoe meer mensen meedoen, hoe groter het resultaat.  
 
Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een samenwerkingsverband van twaalf onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige wereld zonder armoede. 
 
bron:NOVIB