De kritiek van VNO NCW op het advies over rekeningrijden is illustratief voor het gebrek aan draagvlak voor het plan, concludeert SP-Kamerlid Arda Gerkens. 'Het idee heeft in het verleden zoveel strijd opgeleverd, dat het wederom opperen ervan logischerwijs op weerstand moet stuiten. Dat we nu weer tijd verspelen rond een slecht plan, in plaats van vooruitgang te boeken, is slecht voor het verkeer en het milieu. We moeten snel naar eerlijkere maatregelen.'  VNO-NCW heeft net als MKB Nederland als voorwaarde aan het rekeningrijden gesteld dat er snel meer wegen worden aangelegd waardoor de knelpunten waarvoor het rekeningrijden zal gaan gelden verdwenen zullen zijn voor het rekeningrijden wordt ingevoerd.

Volgens Gerkens begint het 'breed maatschappelijk draagvlak' dat de commissie Nouwen moest verwerven, barsten te vertonen. Het volledige rapport wordt binnenkort bekend, maar delen van het advies zijn vorige week al naar buiten gekomen. De uitgelekte ingrediënten zijn dermate omstreden, dat Gerkens vreest voor een aanzienlijke vertraging bij het invoeren van effectieve en noodzakelijke maatregelen. Zij is dan ook zeer teleurgesteld in het advies. 'We gaan weer jaren terug in de tijd als het voorstel van de commissie-Nouwen over de kilometerheffing wordt overgenomen. De extra belasting voor mensen in de Randstad en de spits is onredelijk. Die treft vooral mensen die niet de keuze hebben om eerder of later te gaan werken. Als het al zou werken, zou het leiden tot yuppenwegen in de Randstad.'  
 
De SP pleit voor een eerlijke verdeling van de autokosten. Op de korte termijn kan dat door de vaste kosten (BPM en motorrijtuigenbelasting) te verlagen en te vervangen door extra brandstofaccijns. Op middellange termijn komt er dan een kilometerheffing, afhankelijk van het gewicht van het voertuig en de brandstofsoort. Gerkens: 'Een eerlijke kilometerheffing kan volgens mij op veel meer maatschappelijk draagvlak rekenen. We kunnen dit proces snel in gang zetten en later bezien of ook heffing naar plaats en tijd onontkoombaar is.' 
 
bron:SP