Kroonprins Willem Alexander heeft tijdens
zijn bezoek aan Afghanistan, ook de Australische militairen op Kamp
Holland bezocht. "It was a bit of a surprise actually, but he
seemed impressed with what he saw here - especially the commitment
of our students", vertelt de Australische Shane Johnsson na afloop
van het koninklijk bezoek aan zijn Australische Trade School. Op
deze school worden eenvoudige bouwopleidingen gegeven aan de
Afghaanse bevolking.

De commandant van de Australische
Reconstruction Task Force, overste Harry Jarvie, was zeer verheugd
met de belangstelling van de prins; "Our two forces have developed
a valuable and productive relationship that is resulting in
excellent progress with our respective missions in Uruzgan."
Tijdens het bezoek werd de kroonprins rondgevlogen in een
Australische Hercules. Hierdoor was het mogelijk in korte tijd een
aantal verschillende locaties in Afghanistan aan te doen.

De Task Force Uruzgan is een samengestelde
Australisch-Nederlandse eenheid, die een gezamenlijk
verantwoordelijkheid draagt voor de ISAF-inzet in Uruzgan.

bron:MinDef