Op 26 oktober 2006 heeft het Gerechtshof
’s-Gravenhage Nutricia voorlopig in het ongelijk gesteld. Het
gerechtshof deed uitspraak in het hoger beroep van een kort geding
dat Nutricia tegen Kruidvat had aangespannen over babyvoeding, in
het bijzonder de door Kruidvat op de markt gebrachte
flesvoeding.

Nutricia vorderde - naast een
inbreukverbod - onder meer veroordeling van Kruidvat om haar
voorraden inbreukmakende babyvoeding te vernietigen. Nutricia
baseerde zich daarbij op haar Europese octrooi. Dat octrooi heeft
betrekking op oplosbare koolhydraatmengsels die in het maag-darm
kanaal onverteerd blijven en niet geresorbeerd bij de dikke darm
aankomen en op die wijze een gunstige werking op darmflora hebben.
Het gerechtshof oordeelde evenwel dat er een gerede kans bestaat
dat het octrooi in de bodemprocedure geheel of gedeeltelijk zal
worden vernietigd en dat het door de kamer van beroep van het
Europees Octrooibureau te München, waar thans een procedure
aanhangig is, geheel of gedeeltelijk zal worden herroepen. Die
beslissing uit München is over enige tijd te verwachten.

Onder die omstandigheden dient naar het
oordeel van het gerechtshof een gerechtelijk verbod aan Kruidvat om
inbreuk te maken op het octrooi voorlopig achterwege te
blijven.

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage