Kunstenaars gezocht voor kunstmanifestatie rond de nieuwe weg N 470Kunstgebouw roept kunstenaars uit alle disciplines op om mee te denken over de invulling van een grote kunstmanifestatie rond de nieuwe weg N 470. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De kunstmanifestatie www.echtzien.nl start eind dit jaar en duurt tot de weg in zijn geheel is aangelegd.

De N 470
De N 470 is een nieuwe provinciale weg die Delft, Zoetermeer en Rotterdam vanaf 2008 met elkaar verbindt. De weg loopt dwars door een gebied dat de komende jaren steeds drukker wordt door grootschalige woningbouw en bedrijventerreinen en dus vraagt om nieuwe infrastructuur. De provincie Zuid-Holland reserveert komende jaren 1 % van het bedrag dat zij aan infrastructuur uitgeeft voor kunst. De helft van dit budget is bestemd voor kunst bij de N 470. Onder de naam 'Echt Zien' organiseert Kunstgebouw in opdracht van de provincie Zuid-Holland een kunstmanifestatie van 2005 tot 2008.

De kunstopdracht
De autorit over de N 470 moet meer zijn dan een verplaatsing: het wordt een beleving, ervaring. Dat is de ambitie van Kunstgebouw, die zij denkt te verwezenlijken door de kunstmanifestatie Echt Zien. De kunstmanifestatie zal de toeschouwer bewust maken van de (rijke) geschiedenis van het gebied en de rol van de weg in het landschap. Kunst zal mensen uitnodigen om, via hun zintuigen, even voorbij de bekende realiteit te kijken.
Columnist Bas Heijne, die het uitgangspunt voor de manifestatie formuleerde, pleit voor kunst die uitdaagt tot een nieuwe beleving van de alledaagse werkelijkheid. Door een argeloze blik op een kunstwerk ervaren we een moment waarin de schijnbaar alledaagse werkelijkheid helemaal niet zo banaal blijkt. Zo kijken we niet puur naar een kunstwerk 'op een sokkel' ergens in de buitenwereld. De verbeelding wordt aan het werk gezet, waardoor we, via onze eigen blik de openbare ruimte eromheen net zo goed als kunst ervaren.

De oproep aan de kunstenaars
Kunstgebouw start een internationale wervingscampagne gericht op professionele kunstenaars die (met het essay van Bas Heijne als onderlegger) vanuit hun oeuvre mede gestalte kunnen geven aan de manifestatie Echt Zien. Het ontwerpproces maakt deel uit van de manifestatie. Kunstenaars die in aanmerking willen komen voor het indienen van een idee moeten voor 19 september hun documentatie insturen. In oktober selecteert Kunstgebouw de kunstenaars voor de uitwerking van een idee. De voertaal van de kunstmanifestatie is Nederlands.

bron:KunstgebouwComments are closed.
%d bloggers liken dit: