Vanaf 1 juni a.s. wordt in Berkel en Rodenrijs het kunststof en blik niet meer apart opgehaald. De afvalsoorten kunnen voortaan bij het restafva. Voor het milieu is dit geen stap terug! De technieken voor afvalscheiding zijn inmiddels zover gevorderd dat het efficiënter is kunststof en blik bij de afvalverwerker weer uit het afval te halen.

De gemeente Berkel en Rodenrijs kent drie milieuparkjes waar plastic flessen en blik kunnen worden ingeleverd: bij het Westerplein, de Esdoornlaan en het Rozenoord. Per 1 juni worden de inzamelcontainers voor plastic en blik weggehaald. Op het Westerplein worden een extra papiercontainer en een glascontainer teruggeplaatst. Bij de andere milieuparkjes is de inzamelcapaciteit voldoende en worden er geen andere containers teruggeplaatst.

Hergebruik blijft belangrijk
De gemeente blijft onverminderd waarde hechten aan het beperken van de milieubelasting. Hergebruik en nuttig gebruik van afval blijven daarom belangrijk. Voor blik betekent dit dat nog steeds gestreefd wordt om het zoveel mogelijk te verwerken tot nieuwe blikverpakkingen. Ook kunststof wordt zoveel mogelijk uit het afval gehaald. Bepaalde soorten kunststof kunnen opnieuw worden gebruikt. De overige soorten kunststof dienen als hoogwaardige brandstof voor de industrie. Voor de inzameling van deze afvalsoorten wordt nu gebruik gemaakt van de nieuwste technieken van voor- en nascheiding. Dit houdt in dat het afval bij de afvalverwerker (de verbrandingsoven) gescheiden wordt. De burgers kunnen deze afvalsoorten dan gewoon bij hun restafval doen.

Voor- en nascheiding
Voor kunststof, zoals plastic flessen, maar ook ander plastic materiaal, maakt men gebruik van voorscheiding (o.a. via blaastechnieken). Voor het verwijderen van blik uit het afval maakt men gebruik van nascheiding. Nadat het afval verbrand is, worden de metalen onderdelen er met magneten uitgetrokken. Voor het milieu is dit de beste aanpak van afvalscheiding. Er wordt daardoor meer kunststof en blik ingezameld (namelijk ook het kunststof en blik van de mensen die dit niet apart wegbrachten). Ook dalen de transportkosten evenals de milieuvervuiling die bij het transport komen kijken. De transportkosten voor het apart vervoeren van blik en kunststof zijn namelijk hoog omdat in verhouding heel veel lege ruimte (`lucht') vervoerd wordt.

bron:Gemeente Berkel en Rodenrijs