De Voedsel en Waren Autoriteit(VWA) heeft de populaire kunststoffen polsbandjes onderzocht op de afgifte van chemische stoffen die een risico kunnen opleveren voor de gezondheid. Uit het onderzoek bleek dat er naar verwachting geen gezondheidsrisico’s zijn.

Sinds de verkoop van het gele kunststof ‘livestrong’ polsbandje, dat symbool staat voor de strijd tegen kanker, is er een ware hype ontstaan op het gebied van kunststof polsbandjes. Omdat dit een relatief nieuw soort product is, is het niet duidelijk of deze polsbandjes veilig zijn; tijdens het (langdurig) dragen kunnen er chemische stoffen worden afgegeven aan de huid. Er is daarom onderzoek gedaan naar de afgifte van stoffen die een (verdacht) kankerverwekkende of nadelige effecten kunnen hebben op voortplanting of ontwikkeling kunnen hebben. Uit het onderzoek bleek dat de afgifte van die stoffen minimaal was. Naar verwachting zijn er dan ook geen gezondheidsrisico’s.
bron:VWA