In de keuze voor kinderopvang gaan ouders niet af op erkende keurmerken binnen de branche of de nieuwe inspectierapporten van de GGD. Sterker nog, ze kennen ze niet eens. Deze conclusie kan worden getrokken uit een grootschalig onderzoek waarvan de resultaten te vinden zijn op www.kinderopvang.tevreden.nl.

Aan aanstaande ouders die actief op zoek zijn naar kinderopvang is gevraagd waar zij op letten bij hun keuze voor kinderopvang. Tegelijkertijd is bij managers in de kinderopvangbranche geïnventariseerd hoe zij verwachten dat ouders reageren. Ruim 540 ouders en 175 kinderopvangorganisaties hebben deelgenomen aan het onderzoek. Gebleken is dat de meeste ouders niet weten dat keurmerken zoals HKZ en ISO en GGD 
inspectierapporten bestaan die kunnen sturen in de keuze van kinderopvang. Bij gebrek aan wetenschap van deze rapporten, wordt de keuze doorgaans bepaald door .de eerste indruk van de organisatie, de buurt en het pedagogisch beleid. Dit terwijl, op de man af gevraagd, ouders te kennen geven keurmerken voor de kinderopvang zeer belangrijk te vinden.
Kinderopvangorganisaties geven weinig ruchtbaarheid aan hun certificering. Opmerkelijk aangezien zij zich hierdoor duidelijk kunnen onderscheiden van andere kinderdagverblijven. Waar zijn zij bang voor? Of wordt het belang van deze keurmerken onderschat? Bekende keurmerken en kwaliteitsnormen hebben een positieve uitwerking op het niveau van dienstverlening, zo ook zichtbaar in andere branches. Denk aan het Bovag vignet bij de garages en het NVM logo in de makelaardij. De kinderopvangbranche en ouders zijn gebaat bij duidelijke normen voor kwaliteit. Hierdoor worden kinderopvangorganisaties aangespoord hun diensten te optimaliseren en zich op kwaliteit te onderscheiden.
bron:Kinderopvangonline

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular