De Vereniging VerkeersVeiligheidsBelangen (VVB) waarschuwt voor een vermindering van de kwaliteit van rij-instructeurs. Omdat er een tekort aan rij-instructeurs is gaan rijscholen steeds vaker zelf mensen opleiden. Maar volgens de vereniging missen rijscholen de kennis en de ervaring om rij-instructeurs goed op te leiden, met alle negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid van dien.

De afgelopen jaren zijn diverse gelukzoekende rijscholen begonnen met het aanbieden van een opleiding tot rij-instructeur. Boeken zijn vaak gekopieerd en de instructeurs die les geven beschikken over onvoldoende kennis en ervaring. Dat de opleiding bij die rijscholen niet goed is georganiseerd blijkt uit het grote aantal klachten dat bij de VVB is binnengekomen. Klachten gaan over lage slagingspercentages, slechte begeleiding, lesuitval en ondeskundige rij-instructeurs. De VVB gaat vanaf nu de klachten bundelen.
Gijs Kantelberg, voorzitter van VVB: "Gedupeerden gaan wanneer ze benadeeld zijn op internet zoeken naar een goed en gerenommeerd opleidingsinstituut. Vaak hebben ze de opleiding van te voren al betaald of is die al voldaan door het UWV. Dan is het dus te laat. Hun geld, zo'n 5.500 euro, krijgen ze niet terug en zien ze zich dus genoodzaakt om de opleiding, vaak zonder succes, te vervolgen of er zelfs mee te stoppen. De opleiding wordt aanzienlijk duurder door het grote aantal herexamens dat ze af moeten leggen als gevolg van het slechte onderwijs. Een herexamen kost al snel 300 euro."

De VVB waarschuwt niet uit eigenbelang. Volgens Kantelberg gaat het om het algemeen belang. à¢â‚¬à…“Als je eigen kind rijles krijgt van een slecht opgeleide instructeur, dan heeft hij daar zijn hele leven last van. Met alle gevaren van dien voor dat kind en de verkeersveiligheid in het algemeen. Het zal je eigen kind maar zijn, dat onveilig de weg op gaat en een gevaar is voor anderen. Aspirant-instructeurs moeten daarom niet kijken naar de dichtsbijzijnde opleider. Ze moeten kijken naar kwaliteit. In hun eigen belang en in het belang van verkeersveiligheid."

Volgens de VVB zou een erkenningsregeling een oplossing zijn, maar de overheid beroept zich op vrijheid van onderwijs en kan en wil -tot grote spijt van de VVB- blijkbaar geen opleidingsinstituten erkennen. Kantelberg: "Dit is een gemiste kans. We zijn in overleg geweest met het ministerie en men had er oren naar. En ineens wordt het zonder opgaaf van reden van tafel geveegd. Een erkenningsregeling komt de kwaliteit van de opleiding ten goede en verbetert dus de verkeersveiligheid. Ik dacht dat dat item belangrijk was voor de minister."

Over de VVB
De Vereniging VerkeersVeiligheidsBelangen is een vereniging voor instituten die opleiden tot rij-instructeur. Het doel van de vereniging is het verhogen van de kwaliteit van de opleidingsinstituten en de gegeven opleidingen. De leden zijn uitgerust met de meest recente onderwijsleermiddelen en hanteren de VVB-opgeleide instructeurs de modernste onderwijstechnieken. Het lidmaatschap van de VVB dient de klant te garanderen dat de opleiding en het examen nauw op elkaar zijn afgestemd en er een breed scala aan hoogwaardige diensten blijvend wordt gefaciliteerd. Qua opleidingen dekken de leden van de VVB ruim 80 procent van de opleiding tot rij-instructeur.