Instellingen voor verslavingszorg verschillen enorm in de kwaliteit van
de behandeling van heroïneverslaafden met methadon. Zeker bij de kleine
instellingen is methadonverstrekking onder de maat. Zo is de
huisvesting vaak slecht en ontbreken behandelingsplannen. Dit blijkt
uit een onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder alle
17 instellingen voor verslavingszorg in Nederland die methadon
verstrekken.  

 
In Nederland zijn ongeveer 12.000 heroïneverslaafden afhankelijk van
methadon. Methadon is al 30 jaar het meest gebruikte vervangende middel
in de hulpverlening aan drugsgebruikers. Als een verslaafde methadon
krijgt voorgeschreven, is dit meestal van blijvende aard. Daarom is het
van belang dat de methadonverstrekking aan deze patiënten verantwoord
gebeurt.   
 
In een aantal instellingen neemt het management beslissingen over de
maximale dosering en de wijze en frequentie van verstrekken van
methadon. Hierbij spelen achterhaalde behandelopvattingen en financiële
overwegingen een rol. De inspectie vindt dit onverantwoord.
Methadonverstrekking is een medische handeling. Hiervoor is niet het
management, maar de arts verantwoordelijk. De dosering van methadon
moet individueel worden bepaald op basis van medische-inhoudelijke
argumenten.   
 
Een belangrijke reden voor de onverantwoorde kwaliteitsverschillen
tussen methadonposten is dat er geen landelijke richtlijnen bestaan. Zo
is er geen overeenstemming over de leeftijdsgrens wanneer methadon mag
worden voorgeschreven. De ene instelling hanteert een minimumleeftijd
van 16 jaar, de ander van 20 jaar en weer een andere instelling past
geen enkele leeftijdsgrens toe. Dossiers zijn onvolledig,
behandelingsplannen worden niet geëvalueerd en op veel posten is geen
structureel patiëntenoverleg.     
 
Sommige instellingen leveren al verantwoorde zorg, andere instellingen
kunnen daarvan leren. De methadonposten moeten veilig en hygiënisch
zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de privacy van de patiënt.
Het behandelteam moet in overleg met de patiënt behandelingsplannen
opstellen en regelmatig bespreken. Als niet snel verbeteringen
plaatsvinden, kan de inspectie met het uitvoeren van een bevel een
methadonpost sluiten. Uiterlijk eind dit jaar moeten de beroepsgroepen
en GGZ-Nederland landelijke richtlijnen ontwikkeld hebben voor de
behandeling van heroïneverslaafden met methadon.  

Bron: INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG