Verpleeghuizen moeten gegevens over kwaliteit van de zorg openbaar maken. Op een kwaliteitskaart komen de oordelen van de inspectie en cliënten te staan. Dat maakt het mogelijk de instellingen te vergelijken.

De kwaliteitskaart moet cliënten daarnaast beter informeren over een instelling. Staatssecretaris Ross (VWS) wil in 2006 beginnen met het publiceren van de kwaliteitskaarten op internet. Dat schrijft zij in het rapport 'Kwaliteitsbeleid langdurige zorg'.

Het rapport is onder meer een reactie op de bevindingen van de Commissie-Kennedie die onderzoek deed naar de kwaliteit van de thuiszorg. Het is ook een reactie op de normen voor verantwoorde zorg die de zorgsector begin juni presenteerde.

Cliëntgericht werken
Een van de aanbevelingen is dat verpleeghuizen zich meer moeten richten op de cliënt. Dat moet volgens de Commissie-Kennedie tot uiting komen in de begroting en bij het personeel.

De commissie vindt dat ook in de opleidingen meer aandacht moet zijn voor cliëntgericht werken. Het kabinet wil samen met de HBO-raad en andere partijen de opleidingen daarop aanpassen.

Financiën
Het kabinet wil op 1 januari 2007 een functiegerichte bekostiging invoeren. Dit houdt in dat zorgaanbieders betaald krijgen naar de functies (zoals verpleging en ondersteunende begeleiding) die ze leveren. In afwachting daarvan kunnen instellingen al in 2006 een hogere vergoeding krijgen als zij patiënten met zware zorgbehoeften hebben. Voorwaarde is dat deze instellingen de zorgzwaarte van hun cliënten in beeld brengen.

Bureaucratie
Het kabinet neemt het advies van de Commissie-Kennedie over om het bureaucratische verkeer te verminderen tussen zorginstellingen en zorgkantoren. Dat gebeurt in overleg met de zorgverzekeraars.

bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular